Wyniki Orange po 4 kwartale 2012 r. Spadek przychodów.

Łączna liczba klientów Orange wzrosła w IV kw. 2012 r. o 1,6% r/r i wyniosła 14 mln 895 tys. Liczba klientów post-paid zmniejszyła się w tym okresie o 0,9% (-66 tys.) do 6 mln 911 tys., a liczba klientów pre-paid wzrosła o 3,9% do 7 mln 984 tys.

W 4Q2012 liczba klientów kontraktowych zwiększyła się o 17 tys. oraz 119 tys. w segmencie pre-paid.

Liczba mobilnych dostępów szerokopasmowych w ostatnim kwartale ub.r. zwiększyła się o 33% r/r do 985 tys.

„Przychody w segmencie telefonii komórkowej zmniejszyły się w 2012 roku o 3,0%, głównie w wyniku niekorzystnego wpływu obniżek stawek MTR za SMS i połączenia głosowe, szacowanego na 248 mln zł. Z wyłączeniem wpływu regulacji, przychody segmentu komórkowego zwiększyły się o 0,3% rok-do-roku ? pomimo presji na wskaźnik ARPU związanej z wprowadzeniem ofert nielimitowanych. Wzrost z wyłączeniem wpływu regulacji był możliwy głównie dzięki przyrostowi liczby klientów o 237 tys.” – podała TPSA w komunikacie.

TPSA podała w raporcie rocznym, że w całym 2012 r. EBITDA segmentu komórkowego spadła o 8,6% r/r do 2.102 mln zł, zaś marża EBITDA zmniejszyła się o 1,7 pkt proc. do 28,1%.

Liczba smartfonów wzrosła w ujęciu rocznym o 55%, osiągając poziom blisko 3,3 mln, co przyczyniło się do wzrostu przychodów z usług przesyłu wiadomości i treści o ponad 6% r/r.

Średni przychód z abonenta (ARPU) w postpaid na koniec roku wynosił 60,4 zł i spadł r/r o 4,1 zł. Jeszcze większy spadek przychodu z klienta abonamentowego operator odnotował w segmencie biznesowym gdzie wynosił on r/r ok. 9 zł i w 4 kw. 2012 oscylował na poziomie 79,6 zł.

Śr. liczba minut wykorzystywanych (AUPU) przez klienta abonamentowego w Orange wynosi 251.