Play: Nowa oferta mobilnego internetu Play Online LTE

13 listopada Play wprowadza nową ofertę abonamentową mobilnego internetu Play Online 4G LTE. W zależności od sposobu korzystania z internetu klienci mają do wyboru 4 rodzaje ofert mobilnych:

  • Przenośny Internet – oferta z modemem lub przenośnym routerem
  • Domowe Wi-Fi – oferta z routerem
  • Zestaw 2w1 – 2 urządzenia, 2 karty SIM i większe pakiety GB
  • Tablet z internetem

Korzystanie z technologii LTE w niniejszej ofercie internetowej Play wymaga posiadania odpowiedniego urządzenia (modem, router, tablet) obsługującego taki standard przesyłu danych. Do oferty firmowej Play Online 4G LTE odsyłamy na stronę Play dla Firm.

Oferta Play Online 4G LTE dla klientów prywatnych:

Opłata aktywacyjna we wszystkich promocjach Play Online 4G LTE wynosi 19 zł z VAT.

Przedstawione w tabelach miesięczne wysokości opłat abonamentowych zawierają rabaty za aktywną opcję e-faktura i opłacanie jej w terminie (5,99 zł) oraz wyrażenie zgód marketingowych* (5,99 zł).

Przenośny Internet – oferta z modemem lub przenośnym routerem (umowa 18 lub 24 m-ce):

Abonament

29,99 zł

49,99 zł

59,99 zł

69,99 zł

Nowi klienci

4 GB +1 GB za zakup online

12 GB +2 GB za zakup online

18 GB +2 GB za zakup online

25 GB +3 GB za zakup online

Obecni klienci

5 GB +1 GB za zakup online

14 GB +2 GB za zakup online

20 GB +2 GB za zakup online

28 GB +3 GB za zakup online

LTE

bez limitu przez 6 miesięcy**

Nocny transfer (1:00 – 8:00)

bez limitu

Maks. prędkość transferu

5 Mbit/s

10 Mbit/s

15 Mbit/s

20 Mbit/s

Domowe Wi-Fi z routerem LTE (umowa 18 lub 24 m-ce):

Abonament

59,99 zł

69,99 zł

99,99 zł

Nowi klienci

18 GB +2 GB za zakup online

25 GB +3 GB za zakup online

50 GB +5 GB za zakup online

Obecni klienci

20 GB +2 GB za zakup online

28 GB +3 GB za zakup online

55 GB +5 GB za zakup online

LTE

bez limitu przez 6 miesięcy**

Nocny transfer (1:00 – 8:00)

bez limitu

Maks.prędkość transferu

15 Mbit/s

20 Mbit/s

30 Mbit/s

Zestaw 2 w 1 – 2 urządzenia i 2 karty SIM (umowa 24 m-ce):

Abonament

79,99 zł

89,99 zł

119,99 zł

Nowi klienci

25 GB

35 GB

60 GB

Obecni klienci

27 GB

38 GB

65 GB

LTE

bez limitu przez 6 miesięcy**

Nocny transfer (1:00 – 8:00)

bez limitu

Dodatkowo Play kusi użytkowników mobilnego internetu w innych sieciach komórkowych  abonamentem przez 6 miesięcy za 0 zł. Promocja skierowana jest wyłącznie do klientów posiadających już internet mobilny u innego operatora niż Play pod warunkiem przedstawienia faktury za internet (nie dotyczy przenoszenia numeru). Zapis z regulaminów promocji Play Online 4G LTE:
„2. Warunkiem skorzystania z rabatu, jest okazanie przez osobę zawierającą z P4 Umowę faktury za usługi dostarczania internetu z danymi tej osoby , wystawionej przez innego niż P4 dostawcę usług internetu nie wcześniej niż na 45 dni przed datą zawarcia Umowy , z której to faktury wynika uregulowanie przez tę osobę wszystkich poprzednich należności.(…) W przypadku przenoszenia numeru telefonu w procesie MNP nie stosuje się pkt 2.”

Oferta mobilnego internetu 4G LTE w Play dostępna jest również w wersji Tylko SIM:

Przedstawione w tabelach miesięczne wysokości opłat abonamentowych zawierają rabaty za aktywną opcję e-faktura i opłacanie jej w terminie (5,99 zł) oraz wyrażenie zgód marketingowych* (5,99 zł).

Przenośny Internet Tylko SIM – oferta bez sprzętu (umowa 12  m-cy):

Abonament

29,99 zł

49,99 zł

59,99 zł

69,99 zł

99,99 zł

Nowi klienci

4 GB +1 GB za zakup online

12 GB +2 GB za zakup online

16 GB +2 GB za zakup online

25 GB +3 GB za zakup online

50 GB +5 GB za zakup online

Obecni klienci

4 GB +1 GB za zakup online

12 GB +2 GB za zakup online

16 GB +2 GB za zakup online

25 GB +3 GB za zakup online

50 GB +5 GB za zakup online

LTE

bez limitu przez 6 miesięcy**

Nocny transfer (1:00 – 8:00)

bez limitu

Maks. prędkość transferu

5 Mbit/s

10 Mbit/s

15 Mbit/s

20 Mbit/s

30 Mbit/s

* 3. Zgody marketingowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, brzmią następująco: a. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach oraz innych informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przy użyciu automatycznych systemów wywołujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu obowiązywania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. b. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych. Dane te będą przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.
** Promocja obowiązuje przez 6 miesięcy od dnia aktywacji. Po tym okresie korzystanie z transmisji danych w zasięgu LTE, będzie pomniejszało pakiety internetowe, z których Abonent korzysta. (…) W ramach usługi „Darmowy Internet LTE”, w danym Okresie Rozliczeniowym Operator zastrzega sobie prawo do obniżenia prędkości transmisji danych danemu Abonentowi po przekroczeniu przez niego 100 GB transmisji danych.

Niezbędne informacje o sieci 4G LTE w Play:
Konfiguracja LTE, zasięg LTE w Play, oferty i pomoc techniczna
Dedykowany serwis 4G LTE w Play

Prezentacja Play Online 4G LTE: 01_play_online_lte_abo-1

03_play_online_lte_abo-105_play_online_lte_abo-1 źródło: Play