Plan 50 w Orange od kwietnia z dostępem do 5G

Od 3 kwietnia 2022 klienci Orange korzystający z abonamentu komórkowego Plan 50 będą mogli aktywować dostęp do sieci 5G wraz z dodatkowym pakietem danych 10 GB za 5 zł/mies.

Klienci Orange posiadający Plan 50 będą mogli aktywować dostęp do technologii 5G z pakietem 10 GB za 5 zł/mies. Po włączeniu 5G z pakietem 10 GB otrzymają do dyspozycji, łącznie 34 GB. Plan 50 z 5G wraz z dodatkowym pakietem 10 GB będzie kosztował 55 zł/mies.

Opłata miesięczna za Plan 50 bez aktywnego 5G pozostanie bez zmian i wynosi 50 zł/mies.

W cenniku usług w ofercie Abonament komórkowy dodana zostanie opłata oraz poniższa treść:

5G z pakietem 10 GB

  1. Możliwość korzystania z sieci 5G oraz pakiet 10 GB udostępniamy w Planie 50.
  2. 5G z pakietem 10 GB mogą Państwo aktywować wysyłając SMS-a o treści AKT 5G na numer 80060 lub w Mój Orange (aplikacja lub www.orange.pl/twojekonto). Aktywacji dokonujemy w ciągu 24 godzin od złożenia przez Państwa zlecenia, o czym powiadomimy Państwa SMS-em.
  3. Niewykorzystany pakiet nie jest przenoszony na kolejne okresy rozliczeniowe. O wykorzystaniu pakietu poinformujemy Państwa SMS-em.
  4. W przypadku korzystania z 5G z pakietem 10 GB w niepełnym okresie rozliczeniowym, wielkość pakietu oraz opłata zostaną Państwu przyznane proporcjonalnie do czasu korzystania z usługi w danym okresie rozliczeniowym.
  5. Możliwość korzystania z sieci 5G oraz pakiet 10 GB będą dostępne do końca okresu rozliczeniowego, w którym otrzymamy od Państwa zlecenie dezaktywacji. Dezaktywacji mogą Państwo dokonać wysyłając SMS-a o treści REZ 5G na numer 80060 lub w Mój Orange (aplikacja lub www.orange.pl/twojekonto).

W przypadku braku akceptacji zmian w Cenniku, przysługuje Państwu prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Wypowiedzenia umowy można dokonać do dnia wejścia w życie zmian, tj. do 3 kwietnia 2022.  Usługę przestaniemy świadczyć od 3 kwietnia 2022 r.

W przypadku wypowiedzenia przez Państwa umowy zawartej na czas oznaczony, z powodu braku akceptacji zmian w Cenniku, przysługuje nam roszczenie o zapłatę ulgi, przyznanej w związku z zawarciem umowy, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Od 3 kwietnia 2022 Plan 50 z dostępem do sieci #hello5G będzie kosztował 55 zł. Aktywacja dostępu do 5G w Planie 50 wraz z dodatkowym pakietem 10 GB jest możliwy za dodatkową opłatą 5 zł/mies.

źródło: Orange