Play zmienia ofertę Virgin Mobile

Z dniem 1 czerwca 2023 r. sieć Virgin Mobile przestanie świadczyć usługi w ramach ofert abonamentowych: „AboJa”, „Plany w abonamencie”, „Twoja grupa numerów w promocji Plany w abonamencie”, „Darmowe GB dla lojalnych”.

Od 1 czerwca 2023 r. klienci korzystający z oferty „AboJa” będą mieli dostęp do nowej oferty:

„Abonament Dla Każdego 1.0 5 GB w Virgin Mobile

Abonament: 15 zł miesięcznie z rabatem 5 zł za zgodę na e-fakturę i 5 zł za zgody marketingowe, lub 25 zł bez wyrażenia powyższych zgód.

Zakres usług w ramach abonamentu:
– nielimitowane rozmowy na wszystkie numery komórkowe i stacjonarne,
– nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci komórkowych,
– 5 GB Internetu

Od 1 czerwca 2023 r. abonenci korzystający z oferty „Plany w abonamencie”, „Twoja grupa numerów w promocji Plany w abonamencie”, „Darmowe GB dla lojalnych” będą mieli dostęp do nowej oferty:

„Abonament Dla Każdego 1.0 10 GB w Virgin Mobile

Abonament: 15 zł miesięcznie z rabatem 5 zł za zgodę na e-fakturę i 5 zł za zgody marketingowe, lub 25 zł bez wyrażenia powyższych zgód.

Zakres usług w ramach abonamentu:
– nielimitowane rozmowy na wszystkie numery komórkowe i stacjonarne,
– nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci komórkowych,
– 10 GB Internetu

Jak wypowiedzieć umowę?

Użytkownicy, którzy nie zgadzają się na wprowadzenie zmian mogą wypowiedzieć
umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia wejścia tych zmian w życie. Umowa zostanie rozwiązana z upływem okresu wypowiedzenia wskazanego w umowie. Złożenie wypowiedzenia nie będzie skutkowało naliczeniem kary umownej.

źródło: Virgin Mobile