Red Bull Mobile bez Play. Koniec wspólnej oferty na kartę i abonament. Jak wypowiedzieć umowę?

Red Bull Mobile i Play kończą współpracę w zakresie sprzedaży oferty na kartę i abonamentów komórkowych.

Od 1 stycznia 2023 roku nie jest już dostępna wspólna oferta Red Bull Mobile i Play. Obie marki zakończyły definitywnie współpracę. Co czeka użytkowników Red Bull Mobile?

Na stronie redbullmobile.pl zamieszczone jest krótkie wyjaśnienie dla klientów:

Jak dobrze nas znacie, to wiecie, że nie lubimy stać w miejscu i zawsze szukamy nowych wyzwań. Dlatego przygotowujemy dla was nową ofertę. Szczegóły podamy później, ponieważ teraz robimy mały pit stop, by potem wjechać na wysokich obrotach z DRS-em.

Tak skontaktujesz się z obsługą klienta Red Bull Mobile:

Jak wypowiedzieć umowę z Red Bull Mobile?

Wypowiedzenie umowy możliwe jest wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku jako właściciela numeru. Wniosek taki musi być poświadczony własnoręcznym podpisem. Pismo z rezygnacją przesyła się na adres korespondencyjny operatora, najlepiej listem poleconym. Rezygnację można złożyć w salonie Play lub przesłać skan pisma e-mailem do Obsługi Klienta na adres redbullmobile@pomocplay.pl.

Dokument wypowiedzenia umowy powinien zawierać:

  • Dane pozwalające zidentyfikować rozwiązywaną umowę, czyli numer usługi, której dotyczy rezygnacja, lub numer umowy,
  • dane właściciela usługi (imię i nazwisko),
  • własnoręczny podpis właściciela.

Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i liczony jest od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym złożono oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Wypowiedzenie umowy nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Zmiana nazw taryf dla klientów Red Bull Mobile na Kartę

Z dniem 1 lutego 2023 zmienią się nazwy taryf dla klientów Red Bull Mobile na Kartę:

  • RBM Energy na kartę jako Play Energy na Kartę
  • RBM na Kartę 5 jako Play na kartę 2.0 5 zł
  • RBM na kartę jako Play na kartę 2.0
  • RBM na kartę 7 MNP jako Play na kartę 2.0 7 zł MNP
  • RBM SieMa na Kartę jako Play na kartę 2.1
  • RBM SieMa PL na Kartę jako Play na kartę PL 2.1

Nazwę dotychczasowej taryfy można sprawdzić w aplikacji Play24 lub kodem *111*49*1#.

Zakres, ceny i warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych nie zmieniają się. Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych można wypowiedzieć do dnia wejścia tych zmian w życie.

Portal gsmonline.pl otrzymał oficjalny komunikat sieci Play:

Od 2023 roku Red Bull MOBILE i PLAY będą przygotowywać ofertę niezależnie od siebie. Współpraca Play z marką Red Bull MOBILE trwała od 2011 roku i obejmowała zarówno oferty abonamentowe, jak i na kartę. Dotychczasowi klienci będą nadal korzystać z usług na niezmienionych warunkach w Play (…). Do ich dyspozycji pozostaje zarówno dedykowana infolinia, jak i nowoczesna aplikacja Play24 do samodzielnego zarządzania kontem.

źródło: Play, redbullmobile.pl, gsmonline.pl