Przelewy SMS w koncie mobilnym Avocado

Polkomtel Business Development oraz Bank Zachodni WBK wprowadzają zmiany w usłudze Przelewów SMS dostępnych w ramach konta mobilnego Avocado. Od tej pory użytkownicy pakietu usług finansowych dostępnego w sieci Plus będą mogli jeszcze łatwiej przelewać środki wszystkim posiadaczom telefonów komórkowych w kraju.

Z początkiem sierpnia wszyscy posiadacze konta mobilnego Avocado otrzymają do dyspozycji odświeżoną i ulepszoną usługę przelewów pieniężnych za pomocą wiadomości SMS. Dzięki niej mogą dokonywać błyskawicznych przelewów pieniężnych do wszystkich użytkowników telefonów komórkowych w Polsce, bez względu na operatora czy fakt posiadania przez odbiorcę rachunku bankowego.

Przelewy SMS to innowacyjna usługa umożliwiająca nie tylko przelewy pomiędzy użytkownikami za pomocą telefonu ale również wypłaty gotówki z bankomatu bez użycia karty. Dzięki zastosowaniu prostych komunikatów tekstowych użytkownik nie musi posiadać najnowszego smartfona, wystarczy zwykła komórka.

Innowacje obejmują przede wszystkim uproszczenie procesu aktywacji usługi, a także zmiany systemu powiadomień, tak by otrzymywane przez użytkowników informacje były jeszcze bardziej przystępne. Co ważne z punktu odbiorców transferu, teraz odbiorca ma pełne 24 godziny na akceptację przelewu. Znacznemu uproszczeniu uległa także procedura wypłaty przelanej kwoty z bankomatów BZWBK. W porozumieniu z bankiem skrócono liczbę kroków potrzebnych do pobrania środków, w wyniku czego cała operacja nie powinna zająć dłużej niż kilkadziesiąt sekund

Usługę Przelewy SMS można również aktywować zakładając „konto na próbę”, w ramach którego użytkownik poza przelewami mobilnymi otrzymuje również kartę internetową VISA do płatności w internecie. Cały proces rejestracji odbywa się przez Internet, bez konieczności podpisywania umów z operatorem lub bankiem.

Wraz z interfejsem SMS oraz menu bankomatów BZWBK zmianie uległ serwis internetowy służący do obsługi i aktywacji ?konta na próbę?, który od tej pory będzie dostępny pod adresem www.m-avocado.pl/przelewy sms. Witryna zyskała na przejrzystości, między innymi dzięki przebudowaniu belki nawigacyjnej.

Zmianom w systemie przelewów SMS towarzyszyć będzie kampania reklamowa online. Banery promujące usługę wyświetlane będą przez najbliższe tygodnie na wybranych serwisach ogólnopolskich. Przygotowano także kreacje, które zostaną wykorzystane w aktywnościach prowadzonych w serwisie społecznościowym Facebook.

źródło: Plus