HBO GO w Planach Mobilnych oraz Orange Love Mini

Klienci Planów Mobilnych i Orange Love Mini mogą skorzystać z usługi HBO GO na dowolnym urządzeniu.

Do tej pory HBO GO był dostępny tylko dla klientów posiadających Telewizję Orange. Od 21 października z usługi mogą korzystać klienci posiadający Plany Mobilne lub ofertę Orange Love Mini. Jeżeli zawarli umowę lub aneks po 18 czerwca 2019 r.

Pierwszy miesiąc korzystania z dostępu jest darmowy, przy aktywacji usługi HBO GO pierwszy raz na danym numerze. Później opłata miesięczna to 25 zł. Aktywacji HBO GO można dokonać przy zawieraniu nowej umowy lub przedłużeniu kontraktu np. poprzez konto na stronie www.orange.pl. Usługę można wyłączyć w dowolnym momencie.

Dzięki usłudze Video Pass dostępnej w Planie Mobilnym 45, 55 i 75 lub w dowolnym pakiecie Orange Love, oglądanie HBO GO nie pomniejszania pakietu danych w ramach abonamentu.

źródło: Orange