Abonament RTV w 2022 roku – opłaty pozostają bez zmian

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Abonament RTV w 2022 roku pozostaje na dotychczasowym poziomie.

Stawki abonamentu RTV na 2022 r. wynoszą:

  • za używanie odbiornika radiofonicznego – 7,50 zł za miesiąc;
  • za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 24,50 zł za miesiąc;

Zniżki dla abonentów, którzy zdecydują się na uiszczenie opłaty z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc, zostają utrzymane.

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2022 r., po uwzględnieniu zniżek:

za używanie odbiornika radiofonicznego:

  1. 14,60 zł za dwa miesiące,
  2. 21,60 zł za trzy miesiące,
  3. 42,80 zł za sześć miesięcy,
  4. 81,00 zł za rok kalendarzowy;

za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

  1. 47,50 zł za dwa miesiące,
  2. 70,60 zł za trzy miesiące,
  3. 139,70 zł za sześć miesięcy,
  4. 264,60 zł za rok kalendarzowy.

źródło: gov.pl