Wyniki Orange Polska po III kw. 2013 r. 15,126 mln klientów komórkowych

Orange Polska ma 15,126 mln klientów komórkowych po III kw. 2013 roku to jest o 2,5% więcej w porównaniu z III kwartałem 2012 r.

Liczba klientów abonamentowych (post-paid) wyniosła w tym okresie 7,05 mln wobec 6,89 mln rok wcześniej. Liczba klientów pre-paid wzrosła do 8,07 mln wobec 7,86 mln w III kw. 2012 r.

Liczba klientów nju mobile osiągnęła 203 tys. w tym 123 tys. pozyskanych w III kw. 2013 r. Z oferty postpaid nju mobile z rachunkiem korzysta 46,7 tys. klientów abonamentowych (26%).

Stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny) spadły o 7,2% r/r do 4,82 mln. Stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny) obniżyły się o 1,4% r/r do 2,3 mln. Liczba klientów 3P (internet, TV i VoIP) wzrosła o 74,3% r/r do 333 tys.

Mobilne dostępy szerokopasmowe wzrosły o 23,5% r/r do 702 tys., a liczba klientów usług TV wzrosła o 1% do 699 tys.

Liczba klientów Orange Open osiągnęła w trzecim kwartale 211 tys. Dynamika sprzedaży flagowej oferty konwergentnej grupy nabrała impetu: przyrost klientów (netto) wyniósł +39 tys. w I kw., a następnie przyspieszył do +53 tys. w II kw. oraz +86 tys. w III kw. Potencjał tej oferty w zakresie dosprzedaży jest potwierdzany faktem, że ok. 67% klientów Orange Open dokupiło dodatkowe usługi stacjonarne lub komórkowe, przyczyniając się do wzrostu łącznego ARPU.

Play: Wyniki operatora po 3Q2013 r. 10 mln aktywnych kart SIM

Tempo wzrostu liczby klientów komórkowych urosło w trzecim kwartale do +2,5% rok-do-roku (r/r) wobec +1,3% w II kw. Było to możliwe dzięki pozyskaniu 179 tys. klientów (netto) od końca drugiego kwartału, zarówno w segmencie pre-paid (+97 tys. kart SIM) jak i w post-paid (+82 tys. kart SIM). Ułatwiła to wysoka sprzedaż usług pod marką nju mobile, której baza klientów wzrosła od końca drugiego kwartału o 123 tys. (netto), osiągając poziom 203 tys.

Na ARPU z usług mobilnych w dalszym ciągu niekorzystnie wpływała zapoczątkowana przez konkurencję w 2012 roku wojna cenowa, chociaż w mniejszym stopniu: ARPU z usług detalicznych (wychodzących) zmniejszyły się w III kw. o 5,2% r/r wobec -6,9% w 2 kw. oraz -5,9% w I kw.

Przychody telekomunikacyjnej grupy spadły o 7,9% r/r do poziomu 3 196 mln zł, podczas gdy konsensus rynkowy na poziomie 3 160 mln zł zakładał szybsze tempo spadku obrotów. Przychody segmentu stacjonarnego spadły w III kw. o 6,9% r/r a segmentu telefonii komórkowej aż o 11,3% r/r. Skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 1 165 mln zł (-12,1% r/r), co również okazało się wynikiem lepszym niż zakładał rynek (1 054 mln zł). Marża EBITDA w III kw. skurczyła się do 36,5% (-1,7 %). Na poziomie wyniku netto grupa wypracowała 239 mln zł (-22,1% r/r), podczas gdy rynek oczekiwał, że spółka wykaże ledwie 129 mln zł zysku. Narastająco, po III kw. br. grupa wypracowała 396 mln zł zysku netto (-50,7% r/r), 849 mln zł EBITDA (-16,8% r/r) przy 9 766 mln zł przychodów (-8,4% r/r). Jednocześnie, po III kw. grupa wypracowała 833 mln zł organicznych przepływów pieniężnych, realizując w ten sposób ~83% nowej prognozy na ten rok.

Odnosząc się do wyników Grupy w trzecim kwartale 2013 roku, Bruno Duthoit, Prezes Orange Polska, stwierdził:
„Od mojego powrotu do Polski upłynęło zaledwie kilka tygodni, ale już dostrzegam, że dysponujemy odpowiednimi zasobami, żeby poprawić nasze wyniki. Te zasoby to między innymi 22 mln klientów naszych różnych usług, pełen wachlarz usług, odpowiednie zasoby sieciowe oraz dobrze wyszkolona i zmotywowana kadra. Mamy świadomość że istnieje pilna potrzeba poprawy naszych wyników ? poczynając od dynamiki przychodów, gdzie konieczne są śmielsze i bardziej zdecydowane działania. Konwergencja to centralny element naszej strategii, ale jednocześnie musimy wprowadzać nowe produkty i funkcjonalności, aby zaspokajać potrzeby klientów z poszczególnych segmentów. Musimy być bardziej elastyczni, szybsi w reagowaniu na zmiany rynkowe i doskonali w dostarczaniu usług, aby budować lojalność klientów i kreować wartość. Kierowanie zespołami Orange Polska to dla mnie wielki przywilej. Będziemy wspólnie ciężko pracować nad realizacją naszej strategii, gdyż jesteśmy absolutnie zdeterminowani by generować stabilne przepływy pieniężne, niezbędne do sfinansowania naszych inwestycji i wynagrodzenia akcjonariuszy.”

źródło: BM BPH, ISBnews, Orange