Ważne zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

21 stycznia 2013 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne, która wprowadza szereg zmian w przepisach istotnych zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Najważniejsze zmiany to:

  • poszerzenie zakresu ochrony praw konsumenta usług telekomunikacyjnych;
  • możliwość zawierania umów w formie elektronicznej;
  • udogodnienia dla korzystających z mobilnego internetu – obowiązek informowania konsumenta przez dostawcę usługi o przekroczeniu limitu transmisji danych;
  • skrócony do jednego dnia czas na przeniesienie numeru;
  • skrócony z 24 do 12 miesięcy okres retencji danych;
  • większy zakres ochrony prywatności i ochrony danych osobowych abonentów (przepisy dot. cookies oraz rozwiązania dotyczące obowiązku zgłaszania przypadków naruszenia danych osobowych);
  • ułatwienia w dostępie do usług i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;
  • poprawa efektywność gospodarowania zasobami częstotliwości;
  • ułatwienia dla przedsiębiorców prowadzących działalność telekomunikacyjną oraz nowe uregulowania dot. udostępniania infrastruktury telekomunikacyjnej.

źródło: UKE