UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko Polkomtelowi, PTC oraz PTK Centertel

UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko Polkomtelowi, PTC oraz PTK Centertel – podał Urząd w komunikacie na swojej stronie internetowej. Postępowanie ma wyjaśnić, czy stosowanie wyższych stawek za połączenia do sieci Play przez tych trzech operatorów stanowi praktykę ograniczającą konkurencję.

„Postępowanie dotyczące praktyk operatorów telefonii komórkowej zostało wszczęte po sygnałach od prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz zawiadomieniu spółki P4 – operatora sieci Play. Dotyczyły one różnicowania stawek za połączenia do tej sieci przez trzech największych operatorów telefonii komórkowej: Polkomtel (właściciela m.in. marki Plus), Polską Telefonię Cyfrową (m.in. T-Mobile i Heyah) oraz Polską Telefonię Komórkową Centertel (m.in. Orange). Cena za minutę połączenia z sieci ww. operatorów do sieci Play jest nawet o kilkadziesiąt groszy większa niż za połączenia pomiędzy sieciami trzech ww. operatorów (przykładowo w jednej z taryf koszt połączenia do Play wynosił 75 groszy, a do pozostałych operatorów – 29 groszy)” – napisano w komunikacie.

„W trakcie postępowania wyjaśniającego Urząd przeanalizował zarówno taryfy dla klientów indywidualnych, jak i ponoszone przez przedsiębiorców koszty hurtowe – rozpoczęcia połączenia we własnej sieci oraz zakończenia połączenia w sieci docelowej. Analiza Urzędu wykazała, że koszty faktycznie ponoszone przez operatorów mogą nie uzasadniać tak dużego różnicowania stawek do sieci Play. Efektem takich działań może być ograniczenie rozwoju konkurencji na rynku telefonii komórkowej, m.in. utrudnianie działalności operatorów innych niż trzech największych” – dodano.

UOKiK podał, że postępowanie antymonopolowe przeciwko Polkomtelowi, PTC oraz PTK Centertel ma sprawdzić czy działania spółek stanowią praktykę ograniczającą konkurencję, poprzez nadużywanie kolektywnej pozycji dominującej. Będzie prowadzone również w oparciu o przepisy unijne.

Sankcja finansowa może maksymalnie wynieść 10 proc. przychodu spółek w roku poprzedzającym wydanie decyzji. (PAP)