UKE: Jak przenieść numer telefonu do nowego operatora?

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) przygotował poradnik, w którym krok po kroku przedstawiony został proces przenoszenia numeru telefonu do nowego operatora (MNP).

Od kilku lat prawo telekomunikacyjne umożliwia abonentom zmianę operatora telefonii stacjonarnej lub komórkowej z jednoczesnym zachowaniem dotychczasowego numeru telefonu. Z roku na rok z możliwości przeniesienia numeru do sieci innego operatora korzysta coraz więcej osób. W 2012 roku numer telefonu do nowego operatora przeniosło niemal 1 mln 250 tys. abonentów (dane z raportu UKE).

Co należy zrobić, aby zmienić swojego operatora na innego i jednocześnie zachować dotychczasowy  numer?

Krok pierwszy – Złożenie wniosku

Przeniesienie numeru rozpoczynamy od złożenia wniosku. Abonent może złożyć wniosek korzystając z formularzy dostępnych w punktach obsługi nowego operatora lub na jego stronie internetowej. Nowy operator wspiera Abonenta w procesie przeniesienia numeru na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Krok drugi – Rozpatrzenie wniosku

Nowy operator rozpatruje wniosek abonenta o przeniesienie numeru. Prawo telekomunikacyjne określa w tym zakresie precyzyjne terminy rozpatrzenia wniosku przez nowego operatora:

  • w przypadku telefonów komórkowy:
  • 6 godzin roboczych jeżeli wniosek składamy osobiście w punkcie obsług klienta;
  • 3 dni robocze, jeżeli wniosek przesyłamy np. pocztą;
  • w przypadku telefonów stacjonarnych:
  • 1 dzień roboczy, jeżeli wniosek składamy osobiście w salonie;
  • 14 dni roboczych, jeżeli wniosek przesyłamy np. pocztą.

 Krok trzeci – Przeniesienie numeru

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku abonenta, nowy operator jest zobowiązany niezwłocznie zawrzeć umowę i przenieść bezpłatnie numer.

Przeniesienie numeru następuje nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia wskazanego w umowie o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru jako dnia rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego dostawcę usług.

Warto pamiętać

Przeniesienie numeru do innego operatora to prosta i bezpłatna operacja, którą można rozpocząć od wizyty w punkcie obsługi nowego operatora. Pamiętajmy jednak aby przed podjęciem decyzji o przeniesieniu numeru sprawdzić jakiego rodzaju konsekwencje finansowe niesie ze sobą ta decyzja, zwłaszcza gdy z dotychczasowym operatorem wiąże nas jeszcze umowa lojalnościowa. Odstąpienie od tej umowy przed terminem, na który została zawarta wiąże się bowiem z konsekwencjami finansowymi.

Przed podjęciem decyzji o zmianie operatora warto porównać oferty dostępne na rynku i wybrać taką, która będzie najlepiej dopasowana do naszych potrzeb i możliwości finansowych.

W razie wątpliwości lub problemów UKE zachęca do kontaktu z Centrum Informacji Konsumenckiej UKE. Porad i informacji na temat usług telekomunikacyjnych udziela Centrum Informacji Konsumenckiej UKE pod numerem infolinii 801 900 853 lub 22 53 49 174 (pon. – pt. w godz. 8:15 – 16:15, opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora telekomunikacyjnego).

Centrum Informacji Konsumenckiej UKE: www.cik.uke.gov.pl.

źródło: UKE