Orange: Smart Plany LTE bez telefonu

 

 

OFERTA WYCOFANA ZE SPRZEDAŻY!

ORANGE: ABONAMENT KOMÓRKOWY SMART PLAN LTE BEZ TELEFONU

Oferta abonamentowa Smart Plan LTE tylko SIM w Orange dostępna jest z umowami na okres 12, 20 i 24 miesięcy. Opłata aktywacyjna wynosi: 50 zł dla nowych klientów, 30 zł dla przenoszących numer.

Poniższa tabela przedstawia kwotę abonamentu w taryfach Super Smart Plan bez telefonu przy zakupie w sklepie internetowym Orange.pl. W przypadku zakupu oferty w salonie Orange do podanych opłat miesięcznych należy doliczyć 10 zł.

SMART PLANY LTE BEZ TELEFONU W SKLEPIE ORANGE.PL (NOWY NUMER, MNP)

SMART PLANY LTE TYLKO SIM BEZ TELEFONU W SKLEPIE ORANGE.PL (NOWY NUMER, MNP) – UMOWA 24 M-CE
Kwota abonamentu z e-fakturą dla nowych klientów i przenoszących numer (MNP)* 19,99 zł 29,99 zł 39,99 zł

Promocje: 0 zł przez 6 miesiące z umową na 24 m-ce dla klientów przenoszących numer

0 zł przez rok dla klientów posiadających usługę stacjonarną w Orange (Neostrada, telefon domowy)

59,99 zł

Promocje: 0 zł przez 6 miesięcy z umową na 24 m-ce dla klientów przenoszących numer

29,99 zł dla klientów posiadających usługi stacjonarne w Orange (Neostrada, telefon domowy) i wybierających nowy numer

0 zł przez 6 m-cy potem 29,99 zł dla klientów posiadających usługi stacjonarne w Orange (Neostrada, telefon domowy) przy przeniesieniu numeru do Orange

Spotify Premium 0 zł przez 3 miesiące, potem 19,99 zł/30 dni
0 zł przez 24 miesiące
Minuty do sieci komórkowej Orange Nielimitowane
Minuty do wszystkich sieci komórkowych w kraju Nielimitowane rozmowy za 99 gr dziennie** Nielimitowane
Minuty na numery stacjonarne w kraju Nielimitowane za 99 gr dziennie** Nielimitowane przez 1 m-c za 0 zł, potem 10 zł/m-c*** lub 0,29 zł/min Nielimitowane
SMS-y do wszystkich sieci komórkowych w kraju Nielimitowane za 99 gr dziennie** Nielimitowane
MMS-y do wszystkich sieci komórkowych w kraju 0,40 zł/MMS Nielimitowane przez 1 m-c za 0 zł, potem 10 zł/m-c*** lub 0,40 zł/MMS Nielimitowane przez 1 m-c za 0 zł, potem 10 zł/m-c*** lub 0,40 zł/MMS Nielimitowane
Pakiet danych w telefonie 0,5 GB  (1,9 GB przez pierwsze 3 m-ce) 2 GB (4 GB przez pierwsze 3 m-ce) 5 GB (9 GB przez pierwsze 3 m-ce) 10 GB (20 GB przez pierwsze 3 m-ce)
Rozmowy w roamingu UE 30 minut za 0 zł przez 1 m-c,
potem 10 zł/m-c
 400 minut
Pakiet danych w roamingu UE 50 MB za 0 zł przez 1 m-c,
potem 10 zł/m-c
100 MB

* Kwota abonamentu zawiera rabat za e-fakturę w wysokości 5,01 zł, rabat za wyrażenie zgody marketingowej w wysokości 5,99 zł i promocyjny rabat na abonament za zakup w sklepie Orange.pl w wysokości 10 zł.
** Usługa Dzień Bez Limitu w abonamencie Super Smart Plan 9,99 zł. W ramach usługi abonent otrzymuje możliwość wykonywania nielimitowanych połączeń głosowych na numery komórkowe i stacjonarne w sieciach wszystkich operatorów w Polsce oraz wysyłania nielimitowanych wiadomości tekstowych SMS na numery komórkowe we wszystkich sieciach w kraju od momentu aktywacji usługi do końca dnia (do godz 23:59:59), w którym usługa ta została aktywowana.
*** Aktywację usługi można dokonać w salonach Orange i partner Orange w momencie zawierania umowy lub aneksu bądź przez wysłanie SMS-a lub wybór odpowiedniej opcji w Orange Automatycznym Biurze Obsługi Klienta pod numerem *500 i Orange On-line (szczegółowe zasady opisane są w regulaminach usług). Włączenie usługi następuje na czas nieoznaczony, aż do momentu jej wyłączenia

Usługa Dzień Bez Limitu aktywowana jest automatycznie w momencie wykonania połączenia na krajowy numer komórkowy inny niż w sieci Orange lub na krajowy numer stacjonarny lub w chwili wysłania SMS-a.

SMART PLAN LTE WSPÓLNY TYLKO SIM (1 KARTA GŁÓWNA + 2 DODATKOWE)

W ramach abonamentu komórkowego Smart Plan LTE Wspólny dostępne są dwie taryf: Smart Planu LTE Główny (umowa główna) z którą abonent może powiązać kolejne dwa numery (karty SIM) za 0 zł w planie taryfowym Smart Plan LTE Dodatkowy. Maksymalnie może być powiązanych 8 umów (lub aneksów), przy czym od 3 numeru za każdą dodatkową kartę SIM doliczana jest opłata w wysokości 15 zł. Dołączenie dodatkowej karty SIM wymaga podpisania odrębnej umowy. Jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 50 zł.

 SMART PLAN LTE WSPÓLNY BEZ TELEFONU (NOWY NUMER, MNP) – UMOWA 20, 24 M-CE
Abonament* 79,99 zł 129,99 zł
39,99 zł dla klientów posiadających usługę stacjonarną w Orange (Neostrada, telefon domowy) 64,99 zł dla klientów posiadających usługę stacjonarną w Orange (Neostrada, telefon domowy)
Rozmowy w Orange i Nju mobile Nielimitowane
Rozmowy do wszystkich sieci komórkowych Nielimitowane
SMS-y do wszystkich sieci komórkowych Nielimitowane
Rozmowy na numery stacjonarne w kraju Nielimitowane
MMS-y do wszystkich sieci komórkowych Nielimitowane
Pakiet danych w ramach abonamentu 15 GB 20 GB
Spotify Premium 0 zł przez 3 miesiące, potem 19,99 zł/30 dni
Dodatkowy pakiet danych (Bezpieczny Internet w telefonie)** 10 GB za 10 zł, kolejne 10 GB za 10 zł, dalej Internet LTE do 100 GB za 0 zł
Rozmowy i pakiet danych w roamingu UE 400 minut i 100 MB
Rozmowy międzynarodowe z Polski do UE 100 minut
Dodatkowa nagroda od Orange Finanse Zniżki na fakturze Orange dla aktywnych klientów Orange: 5 zł przez 24 miesiące dla klientów usług mobilnych, 10 zł przez 24 miesiące dla klientów usług stacjonarnych z rabatem Orange Open lub z promocją Smart Plan LTE Open. Nagroda jest przyznawana klientom, którzy otworzą konto bankowe w Orange Finanse i będą z niego aktywnie korzystać, tzn. płatności kartą wyniosą min. 300 złotych miesięcznie

Ubezpieczenie „Nowa ochrona wyświetlacza” nie jest współdzielone. Bezpłatna karta SIM do dzielenia internetu nie wymaga podpisania odrębnej umowy (odbiór wyłącznie w salonach Orange).

* Kwota abonamentu zawiera rabat za aktywną e-fakturę i terminowe płatności rachunków w wysokości 5,01 zł oraz rabat za zgody marketingowe (kontakt w celu przedstawienia oferty Orange) w wysokości 5,99 zł
** Transmisja danych w ramach usługi „Bezpieczny Internet w telefonie” może być wyłączona przez abonenta aby nie ponosił on kosztów transmisji danych powyżej pakietu internetowego przyznanego w ramach kwoty abonamentu
*** Z bezpłatnego okresu promocyjnego, w którym nie jest pobierana opłata abonamentowa za usługę abonent może skorzystać tylko w momencie zawierania umowy lub aneksu. Aby usługa nie została automatycznie przedłużona na kolejne okresy rozliczeniowe za które będzie pobierana opłata należy ją dezaktywować.

Aktualizacja: 02.09.2017