Play Online 4G LTE: Internet mobilny bez sprzętu (umowa 12 m-cy)


Oferta mobilnego internetu Play Online 4G LTE w wersji bez sprzętu (Tylko SIM) dla klientów prywatnych:

Przedstawione opłaty abonamentowe zawierają rabat za aktywną opcję e-faktura i opłacanie jej w terminie (5,99 zł) oraz wyrażenie zgód marketingowych* (5,99 zł), tj. łączny rabat w kwocie 10,98 zł. Opłata aktywacyjna wynosi 19 zł.

Internet mobilny Play Online bez sprzętu (umowa 12 m-ce)

Abonament z e-fakturą i zgodami marketingowymi – umowa na 12 m-cy

19,99 zł

29,99 zł

39,99 zł

49,99 zł

59,99 zł

89,99 zł

Nowy klient, przenoszenie numeru

4 GB
+1 GB za zakup online

6 GB
+1 GB za zakup online

12 GB
+2 GB za zakup online

18 GB
+2 GB za zakup online

25 GB
+3 GB za zakup online

50 GB
+5 GB za zakup online

Przedłużenie umowy (abonament za 0 zł przez 2 m-ce, umowa 18 m-cy)

4 GB
+2 GB za zakup online

4 GB
+2 GB za zakup online

12 GB
+2 GB za zakup online

18 GB
+4 GB za zakup online

25 GB
+5 GB za zakup online

55 GB
+10 GB za zakup online

LTE

bez limitu przez 6 miesięcy**

Nocny transfer (1:00 – 8:00)

0 zł za pierwsze 3 m-ce, potem 10 zł m-c (opcjonalnie)

bez limitu

Maks. prędkość transferu do

5 Mbit/s

10 Mbit/s

15 Mbit/s

20 Mbit/s

25 Mbit/s

30 Mbit/s

* 3. Zgody marketingowe, (…) brzmią następująco: a. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach oraz innych informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przy użyciu automatycznych systemów wywołujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu obowiązywania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. b. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych. Dane te będą przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

** Promocja obowiązuje przez 6 miesięcy od dnia aktywacji. Po tym okresie korzystanie z transmisji danych w zasięgu LTE, będzie pomniejszało pakiety internetowe, z których Abonent korzysta. (…) W ramach usługi „Darmowy Internet LTE”, w danym Okresie Rozliczeniowym Operator zastrzega sobie prawo do obniżenia prędkości transmisji danych danemu Abonentowi po przekroczeniu przez niego 100 GB transmisji danych.

Aktualizacja: 14.05.2014 r.