Orange dla Firm: Plany taryfowe Maksimum korzystne – Tylko SIM – OFERTA WYCOFANA


ORANGE „MAKSYMALNE KORZYŚCI” BEZ TELEFONU, UMOWA 12 M-CY:

Plan taryfowy
Korzystny 150
Korzystny 150
Korzystny 450
Wariant promocji Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3
Opłata za aktywację (przyłączenie do sieci) 50 zł (61,50 zł z VAT)/sklep Orange.pl 1 zł (1,23 zł z VAT)
Abonament z aktywną e-fakturą 15 zł
(18,45 zł z VAT)
25 zł
(30,75 zł z VAT)
35 zł
(43,05 zł z VAT)
Abonament bez aktywnej e-faktury 20 zł
(24,60 zł z VAT)
30 zł
(36,90 zł z VAT)
40 zł
(49,20 zł z VAT)
Abonament po okresie promocyjnym 32 zł
(39,36 zł z VAT)
32 zł (39,36 zł z VAT) 65 zł (79,95 zł z VAT)
Liczba minut w ramach abonamentu do wszystkich krajowych sieci komórkowych i na stacjonarne 150 250 900
Nielimitowane połączenia na krajowe numery stacjonarne (usługa Rozmowy Stacjonarne bez Końca) 0 zł za pierwszy niepełny i 3
pierwsze pełne okresy rozliczeniowe
Nielimitowane połączenia na krajowe numery stacjonarne (usługa Rozmowy Stacjonarne bez Końca) 3 zł (3,69 zł z VAT)/m-c 0 zł
Połączenia do sieci Orange (usługa Rozmowy bez Końca w Orange) 0 zł za pierwszy niepełny i 3
pierwsze pełne okresy rozliczeniowe
Połączenia do sieci Orange (usługa Rozmowy bez Końca w Orange) 7 zł (8,61 zł z VAT)/m-c 5 zł (6,15 zł z VAT)/m-c 0 zł
Opłata za krajowe połączenia głosowe krajowe 0,29 zł (0,36 zł z VAT)
Opłata za wysłanie wiadomości SMS 0,18 zł (0,22zł z VAT)
Opłata za wysłanie wiadomości MMS 0,33 zł (0,41 zł z VAT)
Przesył danych 0,10 zł (0,12 zł z VAT) za każde rozpoczęte 100 kB

ORANGE „MAKSYMALNE KORZYŚCI Z INTERNETEM” BEZ TELEFONU, UMOWA 12 M-CY:

Plan taryfowy
Korzystny 150
Korzystny 450
Wariant promocji Wariant 1
Wariant 2
Opłata za aktywację (przyłączenie do sieci) 50 zł (61,50 zł z VAT)/sklep Orange.pl 1 zł (1,23 zł z VAT)
Abonament z aktywną e-fakturą 25 zł
(30,75 zł z VAT)
45 zł
(55,35 zł z VAT)
Abonament bez aktywnej e-faktury 30 zł
(36,90 zł z VAT)
50 zł
(61,50 zł z VAT)
Abonament po okresie promocyjnym 32 zł
(39,36 zł z VAT)
32 zł (39,36 zł z VAT)
Liczba minut w ramach abonamentu do wszystkich krajowych sieci komórkowych i na stacjonarne 200 900
Pakiet danych 1 GB 2 GB
Nielimitowane połączenia na krajowe numery stacjonarne (usługa Rozmowy Stacjonarne bez Końca) 0 zł za pierwszy niepełny i 3
pierwsze pełne okresy rozliczeniowe
Nielimitowane połączenia na krajowe numery stacjonarne (usługa Rozmowy Stacjonarne bez Końca) 3 zł
(3,69 zł z VAT)/m-c
0 zł
Połączenia do sieci Orange (usługa Rozmowy bez Końca w Orange) 0 zł za pierwszy niepełny i 3
pierwsze pełne okresy rozliczeniowe
Połączenia do sieci Orange (usługa Rozmowy bez Końca w Orange) 5 zł
(6,15 zł z VAT)/m-c
0 zł
Opłata za krajowe połączenia głosowe krajowe 0,29 zł (0,36 zł z VAT)
Opłata za wysłanie wiadomości SMS 0,18 zł (0,22zł z VAT)
Opłata za wysłanie wiadomości MMS 0,33 zł (0,41 zł z VAT)

Aktualizacja: 30.07.2013