Plus: Taryfy OMG – Gadasz – TARYFA WYCOFANA ZE SPRZEDAŻY


GADASZ OFERTA DLA NOWYCH KLIENTÓW SIECI PLUS

Abonament miesięczny z opcją e-faktura
19,90 zł
29,90 zł
44,90 zł
54,90 zł
64,90 zł
84,90 zł
Minuty do wszystkich sieci komórkowych i na stacjonarne 60 120 200 400 600 1000
Stawka za minutę połączenia poza abonamentem 0,29 zł
Stawka za SMS poza abonamentem 0,18 zł
Pakiet internetowy na próbę 200 MB – 0 zł przez pierwsze 2 m-ce
potem 7 zł/m-c
Nielimitowane rozmowy
w Plusie
brak usługi 3 m-ce za 0 zł, potem 4,99 zł/m-c 6 m-cy za 0 zł, potem 4,99 zł/m-c cały okres świadczenia usług
Swobodne rozmowy – nielimitowane połączenia do wszystkich z pominięciem sieci Plus brak usługi 50 zł/m-c 40 zł/m-c 30 zł/m-c
Pakiet MMS 0 zł

Abonent w momencie wyłączenia e-faktury będzie zobowiązany do zapłaty opłaty miesięcznej za Pakiet MMS w wysokości 10 zł. Pakiet MMS jest automatycznie aktywowany i nie ma możliwości zmiany lub rezygnacji z niego.

Minuty przyznawane w ramach abonamentu wymienne są na SMSy/MMSy w stosunku 1:1. Niewykorzystane minuty w bieżącym okresie rozliczeniowym nie przechodzą na kolejne miesiące.

Opłata aktywacyjna dla nowych i dotychczasowych klientów sieci Plus wynosi 49 zł za wyjątkiem abonentów ofert: MixPlus, Plus Mix i Simplus – 0zł. Umowa 24 miesiące.

GADASZ MNPOFERTA DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO SIECI PLUS (MNP) LUB PRZEDŁUŻAJĄCYCH UMOWĘ

Abonament miesięczny z opcją e-faktura
19,90 zł
29,90 zł
39,90 zł
49,90 zł
59,90 zł
79,90 zł
Minuty do wszystkich sieci komórkowych i na stacjonarne 60 120 200 400 600 1000
Stawka za minutę połączenia poza abonamentem 0,29 zł
Stawka za SMS poza abonamentem 0,18 zł
Pakiet internetowy na próbę 200 MB – 0 zł przez pierwsze 2 m-ce
potem 7 zł/m-c
Nielimitowane rozmowy
w Plusie
brak usługi 3 m-ce za 0 zł, potem 4,99 zł/m-c 6 m-cy za 0 zł, potem 4,99 zł/m-c cały okres świadczenia usług
Swobodne rozmowy – nielimitowane połączenia do wszystkich z pominięciem sieci Plus brak usługi 50 zł/m-c 40 zł/m-c 30 zł/m-c
Pakiet MMS 0 zł

Opłata aktywacyjna wynosi 49 zł. Umowa 24 miesiące.

Aktualizacja: 02.08.2013