T-Mobile: Wyniki i liczba klientów na koniec II kwartału 2013 r.

T-Mobile Polska na koniec czerwca 2013 roku obsługiwał 15,969 miliona klientów, zwiększając ich bazę w drugim kwartale o 50 tysięcy. Liczba klientów kontraktowych wzrosła w tym okresie o 23 tysiące, a liczba klientów korzystających z usług przedpłaconych o 27 tys. Na koniec drugiego kwartału baza klientów kontraktowych wyniosła 7,038 mln i była większa o 154 tys. abonentów w porównaniu do odpowiedniego okresu ubiegłego roku. Od wprowadzenia marki T-Mobile na Polski rynek w 2011 roku, operator zwiększył ich bazę w tym czasie w sumie o 340 tys. klientów. W pierwszym kwartale 2013 r. T-Mobile pozyskał 18 tys. klientów abonamentowych.

Orange: Liczba klientów na koniec II kwartału 2013 r.

W II kwartale baza klientów usług szerokopasmowego bezprzewodowego dostępu do internetu wyniosła 1,101 mln i zwiększyła się o 275 tys. klientów w porównaniu do ubiegłego roku. Oznacza to wzrost bazy klientów usług dostępu do internetu o 33,3% w porównaniu do II kwartału 2012 roku.

Przychody T-Mobile Polska w drugim kwartale osiągnęły poziom 1,708 miliarda złotych i były niższe o 4% w porównaniu do drugiego kwartału ubiegłego roku. Niższe przychody były rezultatem obniżenia stawek MTR w Polsce na początku 2013 roku i w drugiej połowie roku ubiegłego. Patrząc na trend tegoroczny przychody osiągnięte w drugim kwartale były wyższe o 6,8% w porównaniu do pierwszego kwartału 2013 roku.

W drugim kwartale 2013 roku EBITDA T-Mobile Polska wyniosła 615 milionów złotych i była wyższa o 3,9% w porównaniu do odpowiedniego okresu 2012 roku.

T-Mobile: 18 tys. nowych abonentów w I kw. 2013 r.

Projekt modernizacji sieci przekroczył półmetek i klienci T-Mobile mogą już korzystać z ponad 5000 nowych stacji bazowych, które zapewniają pokrycie 60% powierzchni kraju oraz 46% populacji. Nowa sieć gwarantuje klientom dużo większy zasięg i lepsze parametry, zwłaszcza w zakresie dostępu do internetu, którego szybkość jest wyższa nawet kilkukrotnie.

źródło: T-Mobile