T-Mobile pozyskał 231 tys. klientów kontraktowych w 2012 r.

Na koniec 2012 roku Polska Telefonia Cyfrowa (PTC) operator sieci T-Mobile  obsługiwała 16,04 miliona klientów stając się największym operatorem komórkowym w kraju z udziałem w rynku na poziomie 29,5%. Wzrost bazy klientów w całym roku wyniósł 1,879 miliona i był realizowany we wszystkich kwartałach. W 2012 operator pozyskał 231 tysięcy klientów kontraktowych.

Na koniec IV kw. 2012 r. T-Mobile miał 6,996 mln klientów kontraktowych, co oznacza wzrost kwartalny +46 tys. W całym 2011 roku PTC zyskała jedynie 25 tysięcy klientów kontraktowych. Średni przychód z klienta abonamentowego wyniósł 58 zł (spadek rok do roku o 5 zł).

W 2012 roku w T-Mobile bardzo dobrze sprzedawała się również oferta mobilnego dostępu do Internetu, operator zyskał ponad 218 tysięcy nowych użytkowników. Oznacza to wzrost o 28,9% w porównaniu do 2011 roku. Na koniec roku T_Mobile świadczył usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu 973 tysiącom klientów.

źródło: T-Mobile