T-Mobile: Pakiet 1200 minut na połączenia przychodzące w roamingu na terenie Unii Europejskiej

Sieć komórkowa T-Mobile wprowadziła do oferty dla klientów przedłużających umowę, promocyjny pakiet 1200 minut na połączenia przychodzące w roamingu międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej.

W ramach usługi w każdym cyklu rozliczeniowym udostępniane jest 100 minut na rozmowy przychodzące w roamingu w Unii Europejskiej (Strefa 1A), przy czym minuty niewykorzystane w danym cyklu przechodzą na kolejne 12 cykli rozliczeniowych (sumują się).

Warunkiem skorzystania z oferty jest zawarcie aneksu do umowy, przedłużającego okres obowiązywania umowy o kolejne 15, 24, 30 lub 36 miesięcy, w oparciu o taryfę Rodzina.

Z pakietu mogą skorzystać wyłącznie abonenci T-Mobile, którzy aktywują usługę do 90 dni od przedłużenia umowy oraz nie zalegają z płatnościami.

Opłata aktywacyjna za włączenie pakietu 1200 minut na połączenia przychodzące w roamingu w strefie Euro wynosi 10 zł z VAT. Po zakończeniu 12-go cyklu rozliczeniowego usługa odnawia się automatycznie i naliczana jest jednorazowa opłata abonamentowa w wysokości 20 zł z VAT za kolejne 12 miesięcy.

Minuty dostępne w ramach usługi „Promocyjny pakiet 1200 minut na połączenia przychodzące w roamingu” nie dotyczą połączeń video.

Po wykorzystaniu przyznanych minut opłata za połączenia głosowe przychodzące w roamingu międzynarodowym w Strefie 1A naliczana jest zgodnie z cennikiem Taryf Rodzina.

Poza ofertą przedłużeniową pakiet można aktywować jako niepromocyjną usługę w cenie 35 zł za cykl rozliczeniowy.

Abonent może dezaktywować usługę składając stosowne zlecenie, szczegóły w regulaminie promocji.