T-Mobile: 6,784 mln klientów abonamentowych na koniec I kw. 2015 r.

Łącznie na koniec I kwartału 2015 r. T-Mobile obsługiwał 15,794 mln klientów, co oznacza wzrost o blisko 93 tysiące w porównaniu do ostatniego kwartału ubiegłego roku. W pierwszym kwartale tego roku liczba kontraktowych kart SIM zmniejszyła się o 39 tysięcy do 6,784 mln, a liczba klientów usług typu prepaid wzrosła o 132 tysiące do 9,010 mln.

Rok do roku liczba klientów abonamentowych w T-Mobile skurczyła się o 205 tys. Licząc od końca III kw. 2013 r. sieć T-Mobile notuje systematyczny spadek liczby klientów abonamentowych (post-paid), który w sumie wynosi już 378 tys. licząc za okres do I kw. 2015 r. Koszt pozyskania klienta w 3Q2013 r. wynosił 284 zł, a w 1Q2015 osiągnał poziom 88 zł.

Pomimo spadków w liczbie klientów abonamentowych, sieć T-Mobile pokłada duże nadzieje w potencjał nowych ofert rodzinnych (powyżej 1 karty SIM) co zostało podkreślone w komunikacie prasowym operatora:

Wzrasta […] liczba klientów, którzy nabyli najnowszą ofertę łączoną obejmującą więcej niż jedną kartę SIM z usługami głosowymi lub połączeniem usług głosowych i internetowych – poinformował operator w komunikacie.

„Oferta łączona to jedyna taka na rynku propozycja na optymalizację wydatków na usługi telekomunikacyjne dla klientów indywidualnych i rodzin. Tworząc nowe taryfy JUMP! Family kierowaliśmy się dodatkowymi korzyściami, jakie mogą otrzymać klienci, którzy zdecydują się na więcej niż jeden abonament w T-Mobile. Jak pokazują wyniki sprzedażowe, od czasu ich wprowadzenia udział klientów, którzy wybrali taką ofertę dynamicznie rośnie” – podsumował Zacharias Piperidis, Prezes T-Mobile Polska.

T-Mobile udało się zachować wysoką dynamikę pozyskiwania klientów w ofercie T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank. Od stycznia do marca 2015 r. 83 tysiące nowych klientów założyło rachunki bankowe. Wraz ze 150 tysięcy użytkowników pozyskanych w 2014 r. oraz 250 tysięcy osób, które przeszły do T-Mobile Usługi Bankowe w momencie rebrandingu, daje to łącznie 483 tysiące klientów na koniec I kw 2015 r.

Autor: Kuba Stefanik/Abonamenty.pl
źródło: T-Mobile