W Polsce było aktywnych 59,28 mln kart SIM na koniec 2022

Operatorzy komórkowi odnotowali w swoich bazach 59,28 mln kart SIM na koniec 2022 r. (tj. o 4,8% więcej niż rok wcześniej) wynika z „Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 r.” Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

„Łączna liczba kart wyniosła 59,28 mln, z czego 11,3% stanowiły karty M2M. Jest to wzrost o 4,8% w porównaniu do roku 2021″ – czytamy w raporcie.

„Trend spadkowy liczby użytkowników usług przedpłaconych, utrzymujący się od 2016 r., przede wszystkim związany z obowiązkiem rejestracji kart pre-paid, został przełamany w 2021 r. Także w 2022 r. obserwowaliśmy wzrost tych usług, do poziomu 14,47 mln użytkowników, co stanowi 0,2 pkt proc. więcej niż w 2021 r. Można przypuszczać, że największy wpływ na ten wzrost miał bardzo duży napływ uchodźców z Ukrainy po wybuchu wojny kupujących przede wszystkim tego rodzaju usługi” – czytamy dalej.

Który operator komórkowy miał najwięcej klientów w 2022 roku?

Liderem zestawienia w raporcie UKE za 2022 został P4 (Play) z udziałem 30,2%. Drugie miejsce zajmował Orange Polska (26,6%). Trzecia pozycja należała do Polkomtela (20,4%). Na czwartym miejscu znalazł się T-Mobile Polska z udziałami na poziomie 19,2%.

Penetracja usługami telefonii ruchomej w Polsce wyniosła 157% (wzrost o 8,3 pkt proc. w stosunku do 2021 r.), podano także.

„Istotnym i wyjątkowym czynnikiem mającym wpływ na zwiększenie penetracji usługami telefonii mobilnej w 2022 r. był bardzo duży napływ uchodźców z Ukrainy po wybuchu wojny. Liczba kart SIM wzrosła o 2,0 mln sztuk rok do roku, osiągając poziom 52,6 mln” – wskazał Urząd.

„Wszystkie rodzaje dostępu do internetu mobilnego (wraz z dostępem w telefonach) zapewniły Polsce w 2022 r. penetrację na poziomie 202,4%. Wskaźnik nasycenia usługami wzrósł o kolejne 3,7% wobec poprzedniego roku. W przypadku tego wskaźnika widoczny jest coraz mniejszy trend wzrostowy” – czytamy w raporcie.

Dostęp mobilny świadczony był dla 48,9% użytkowników internetu ogółem (spadek o 1 pkt proc. r/r). Z dedykowanego dostępu do internetu korzystało w 2022 r. 8,75 mln użytkowników.

Orange liderem rynku internetu mobilnego w 2022 roku

Liderem rynku dostępu mobilnego w 2022 r. pozostał Orange Polska, który świadczył usługi dla 34,8% użytkowników tej technologii (wzrost o 3,1 pkt proc. r/r). Drugie miejsce, podobnie jak w poprzednim roku, zajął Polkomtel (Plus). W 2022 operator świadczył usługi dla 23% klientów, a jego udział zwiększył się o 0,7 pkt proc. r/r. Na trzeciej pozycji, podobnie jak rok wcześniej, znalazł się P4 który świadczył usługi dla 17,8% użytkowników, firma odnotowała spadek udziału o 3,4 pkt proc. Czwarty w rankingu T-Mobile wzmocnił swój udział w rynku o 0,1 pkt proc.

źródło: UKE, ISBnews