Plus obniża ceny roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie

Plus zmienia od 15 maja 2024 r. warunki świadczenia usług w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

Zmiany polegają na:

  1. obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za:
    1. wykonane połączenie głosowe – 1,17 zł za 10 minut wykonanego połączenia głosowego,
    2. odebrane połączenie głosowe – 0,10 zł za 10 minut odebranego połączenia głosowego,
    3. transmisję danych – do 8,45 zł za 1 GB,
  2. obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za transmisję danych – do 8,45 zł za 1 GB,
  3. podwyższeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (zgodnie z tabelami zawartymi w dokumentach załączonych do ogłoszenia).

Powyższe zmiany cen roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych.

Cenniki roamingowe, dokumenty Plus Abonament, Plus dla Firm, Plus Internet, Plus MIX i B2B można pobrać pod adresem: https://www.plus.pl/aktualnosci-i-komunikaty/zmiany-roaming-15-05-2024

źródło: Plus