Plus: 7,360 mln klientów abonamentowych na koniec 1Q2014 r.

Spółka Metelem, właściciel operatora komórkowego Polkomtel, wypracowała w pierwszym kwartale 2014 roku 729 mln zł EBITDA oraz 1.603 mln zł przychodów. Zysk wzrósł tym samym o 2 proc., podczas gdy przychody spadły o 4 proc. r/r (rok do roku) – podał Cyfrowy Polsat w prezentacji wynikowej.

Spółka wygenerowała w pierwszym kwartale 2014 roku 15 mln zł zysku netto.

T-Mobile: 6,989 mln klientów abonamentowych na koniec I kw. 2014 roku

Play: 4,924 mln klientów kontraktowych na koniec I kw. 2014 r.

Łączna baza klientów Plusa na koniec pierwszego kwartału wyniosła 13,9 mln. Średni miesięczny przychód na klienta wyniósł 32 zł. W segmencie kontraktowym było to 50,7 zł, a wśród klientów prepaid 11,1 zł. Detaliczne ARPU z usług transmisji danych wśród klientów kontraktowych wyniosło 9,3 zł.

Plus utrzymuje bazę klientów na relatywnie stabilnym poziomie i pozostaje liderem rentowności – czytamy w komunikacie prasowym. Dzięki rosnącej jakości i dostępności usług internetu mobilnego, rośnie sprzedaż smartfonów oraz liczba użytkowników usług transmisji danych, co przekłada się na coraz wyższy strumień przychodów z tego segmentu rynku.

Orange: 7,360 mln klientów abonamentowych, 108 tys. użytkowników nju mobile z rachunkiem na koniec I kw. 2014 r.

Wyniki operacyjne Plusa:

  • Łączna baza klientów sieci Plus wyniosła na koniec I kw. br. 13,9 mln, z czego 7,360 mln to klienci kontraktowi (w tym 774 tys. klientów internetu mobilnego) oraz 6,5 mln – klienci re-paid
  • Liczba aktywnych użytkowników usługi transmisji danych wzrosła do 3,5 mln
  • ARPU klienta kontraktowego wynosi 50,7 zł, klienta pre-paid – 11,1 zł, a średnie – 32 zł
  • ARPU detaliczne z usługi transmisji danych wynosi: 9,3 zł dla klienta kontraktowego oraz 1,1 zł dla klienta pre-paid
  • Smartfony stanowiły 77% sprzedaży detalicznej aparatów telefonicznych.

źródło: Cyfrowy Polsat, PAP