Play zwiększa udział w rynku do ponad 20%. Wyniki za 3Q2014 r.

W III kw. 2014 r. Play odnotował dalszy wzrost przychodów oraz wyniku EBITDA, dzięki zarówno wzrostowi bazy abonentów jak i poprawie wskaźnika ARPU. Za okres dwunastu miesięcy zakończonych 30 września 2014 r. przychody z usług detalicznych zamknęły się kwotą 3,362 mln zł, co stanowi wzrost o 21% w porównaniu z okresem dwunastu miesięcy zakończonym 30 września 2013 r. Udział abonentów kontraktowych w całkowitej bazie abonenckiej wzrósł do 46,3% w III kw. 2014 r. w porównaniu z 44,3% w III kw. 2013 r. oraz 45,6% w II kw. 2013 r. Wynik ten osiągnięto dzięki znacznemu wzrostowi bazy abonentów kontraktowych, który stanowił 60% całkowitego wzrostu bazy abonenckiej w III kw. 2014 r.

Baza klientów Play wzrosła do 11,8 mln na 30 września 2014 r., co stanowi około 20,6% wszystkich raportowanych abonentów usług mobilnych w Polsce, po raz pierwszy przekraczając poziom 20%. Udział w rynku wzrósł o 2,2 punkty procentowe z 18,4% na dzień 30 września 2013 r. Play pozostał liderem wśród klientów przenoszących swój numer (rynek MNP), osiągając udział w tym rynku powyżej 50% w ciągu 22 kolejnych kwartałów.

Najważniejsze zdarzenia w III kw. 2014 r.:

  • Za okres dwunastu miesięcy zakończony w III kw. 2014 r. przychody z usług detalicznych wyniosły 3,362 mln zł, co oznacza wzrost o 21% r/r.
  • W III kw. 2014 r. przychody z usług detalicznych zamknęły się kwotą 927 mln zł, co oznacza wzrost o 22% w porównaniu z III kw 2013 r., wyższy od tempa przyrostu bazy abonentów.
  • Skorygowana EBITDA za okres dwunastu miesięcy zakończony w III kw. 2014 r. wyniosła 994 mln zł, co oznacza wzrost o 44% w porównaniu z okresem dwunastu miesięcy zakończonym w III kw. 2013 r.
  • Skorygowana EBITDA za III kw. 2014 r. wyniosła 275 mln zł, co stanowi wzrost o 2% w porównaniu z II kw. 2014 r., natomiast III kw. 2014 r. okazał się wyjątkowy w zakresie przyrostu netto bazy abonentów kontraktowych, co wywarło wpływ na koszty pozyskania abonenta (SAC). W III kw. 2014 r. baza abonentów kontraktowych wzrosła o 310 tys. w porównaniu ze wzrostem o 223 tys. w II kw. 2014 r.
  • Całkowita baza abonencka wrosła do 11,8 mln (+14% r/r), natomiast udział abonentów kontraktowych zwiększył się do 46,3% z 44,3% w III kw. 2013 r.
  • Play osiągnął udział w rynku na poziomie 20,6% (wzrost o 2,2 punkty procentowe r/r), po raz pierwszy przekraczając poziom 20%.
  • Play kontynuował szybki rozwój swojej sieci 4G LTE, w zasięgu której na dzień 30 września 2014 r. znajdowało się 63% populacji kraju.

Wyniki Play za III kw. 2014 r. oraz za okres dwunastu miesięcy zakończony 30 września 2014 r.:

wyniki-Q3

Autor: Kuba Stefanik/Abonamenty.pl
źródło: Play, informacja prasowa, fot. Play