Play: Wyniki w I kw. 2015 r. 6,132 mln klientów abonamentowych

W I kw. 2015 r. Play w dalszym ciągu powiększał swoją bazę abonencką oraz ARPU (w stosunku rocznym), co przyczyniło się do dalszego wzrostu przychodów oraz zysku EBITDA – czytamy w dzisiejszym komunikacie prasowym sieci komórkowej Play.

Za okres dwunastu miesięcy zakończony dniem 31 marca 2015 r. przychody zamknęły się kwotą 3,682 mln zł, co stanowi wzrost o 20,5% w porównaniu z okresem dwunastu miesięcy zakończonym w dniu 31 marca 2014 r. Udział abonentów kontraktowych w całkowitej bazie abonenckiej wzrósł do 48,3% w I kw. 2015 r. w porównaniu z 47,3% w IV kw. 2014 r. i 45% w I kw. 2014 r. Wynik ten osiągnięto dzięki dalszemu znacznemu wzrostowi bazy abonentów kontraktowych, który stanowił 81% całkowitego wzrostu bazy abonenckiej w I kw. 2015 r.

Baza klientów Play wzrosła do 12,7 mln na koniec 31.03.2015 r., co stanowi ok. 21.9% wszystkich raportowanych abonentów usług mobilnych w Polsce. Udział w rynku zwiększył się o 2,6%. w porównaniu do 19,3% na dzień 31 marca 2014 r. Play pozostał liderem wśród klientów przenoszących swój numer (rynek MNP), osiągając udział w tym rynku na poziomie 50%.

„W pierwszym kwartale 2015 r. Play w dalszym ciągu odnotowywał świetne wyniki zarówno sprzedażowe jak i finansowe. Nasza baza abonencka wzrosła o 399 tys., dzięki czemu nasz udział w rynku zwiększył się do 21,9%, natomiast przychody zamknęły się kwotą 1,228 mln, co stanowi wzrost o 24,5% w porównaniu z I kw. 2014. Solidny wzrost potwierdza skorygowana marża EBITDA, która zwiększyła się do poziomu 26,3%.” – powiedział J?rgen Bang-Jensen, prezes Play.

Wyniki Play za I kw. 2015 oraz za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31.03. 2015 r.:

Wyniki-Q1-tabela-play-2015

Najważniejsze dane finansowe za I kw. 2015 r.:

  • W I kw. 2015 r. całkowite przychody operacyjne wyniosły 1 228 mln zł, co stanowi wzrost o 24,5% w porównaniu z I kw. 2014 r.
  • Za okres dwunastu miesięcy zakończony w I kw. 2015 r. przychody od użytkowników wyniosły 3,682 mln zł, co oznacza wzrost o 20,5% rok do roku (r/r).
  • W samym I kw. 2015 r. przychody od użytkowników zamknęły się kwotą 959 mln zł, co oznacza wzrost o 19,7% w porównaniu z I kw. 2014 r.
  • Skorygowana EBITDA za okres dwunastu miesięcy zakończony w I kw. 2015 r. wyniosła 1 157 mln zł, co oznacza wzrost o 37% w porównaniu z podobnym okresem kończącym się I kw. 2014 r.
  • W samym 1 kw. 2015 r. skorygowana EBITDA zamknęła się kwotą 323 mln zł, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu z IV kw. 2014 r.
  • W I kw. 2015 r. baza abonencka wzrosła o 399 tys. netto, co stanowi wzrost o 90% w porównaniu ze wzrostem odnotowanym w I kw. 2014 r.
  • Baza klientów wzrosła do 12,7 mln (wzrost o 15,9% rok do roku), natomiast udział klientów abonamentowych zwiększył się do 48.3% z 45% w I kw. 2014 r.
  • Play osiągnął udział w rynku na poziomie 21,9% (wzrost o 2,6 % r/r).
  • Dzięki dalszej rozbudowie sieci 4G LTE, na dzień 31 marca 2015 r. zasięg usługi 4G LTE osiągnął 75% populacji.

Autor: Kuba Stefanik/Abonamenty.pl
źródło: Play, fot. Play

One Reply to “Play: Wyniki w I kw. 2015 r. 6,132 mln klientów abonamentowych”

  1. swietnie naprawde poruwnojac abonamenty z innych sieci i ceny telefonow to CUD ze tyle osiagneli… no ale to pewnie sciema zeby klientow przyciagnac