Play: Wyniki i podsumowanie 2013 roku. 4,770 mln abonentów usług postpaid

W 2013 roku Play powiększył bazę abonentów do 10,7 mln i w całym roku miał największe przyrosty netto w tym zakresie (91%). Na koniec 2013 r. liczba abonentów usług postpaid wynosiła 4,770 mln i wzrosła r/r (rok do roku) o 893 tys. klientów (+23%). Wzrost kwartalny w segmencie postapid na koniec IV kw. wyniósł 206 tys. (w III kw. 2013 r. Play miał 4,564 mln użytkowników postpaid).

Od grudnia 2013 roku baza abonentów Play stanowiła około 19% całkowitej liczby abonentów na polskim rynku telefonii komórkowej. Udział użytkowników postpaid pozostał na stabilnym poziomie 44,4% w 2013 roku (44,6% w 2012).

W porównaniu do poprzedniego roku całkowite przychody wzrosły o 3,9%, do 3.720 mln zł. Przychody od klientów wzrosły o 22,2%, do 2.918 mln dzięki silnemu wzrostowi bazy klientów przy stabilnym ARPU z połączeń wychodzących. Wzrost przychodów od klientów częściowo zrównoważył obniżenie stawek MTR, który przyczynił się do znacznego spadku ogólnych przychodów z połączeń w 2013 roku (w porównaniu do roku 2012). W drugiej połowie roku, kiedy obniżki MTR nie wpływały już na poziom przychodów, w czwartym kwartale całkowite przychody wzrosły do 979 mln zł – 4,5% więcej niż w trzecim kwartale, odzwierciedlając wpływ silnego rozwoju bazy abonentów.

Skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 25,9%, to 707 mln zł, co wskazuje na marżę skorygowanego zysku EBITDA na poziomie ok. 19%.

Najważniejsze wydarzenia 2013 roku:

  • Wzrost bazy klientów o 24%, do 10,7 mln. Próg 10 mln został przekroczony w sierpniu. W ciągu całego roku przyrost o 2 mln netto
  • Przychody za cały rok wzrosły o 4%, do 3.720 mln – wolniejszy wzrost odzwierciedla spadki MTR w styczniu i lutym 2013 roku. W czwartym kwartale całkowite przychody wzrosły do 979 mln (plus 5% w stosunku do trzeciego kwartału)
  • Przychody od klientów wzrosły o 22%, do 2.918 mln zł
  • EBITDA za cały rok wzrosła o 26%, do 707 mln zł; w czwartym kwartale EBITDA wyniosła 211 mln zł ? wzrost o 4% w porównaniu do trzeciego kwartału;
  • W listopadzie w 13 miastach nastąpiło komercyjne uruchomienie Internetu 4G/LTE dzięki częstotliwościom pasma 1800 MHz nabytym w czerwcu 2013 roku.

Jorgen Bang-Jensen, prezes Play, udzielił następującego komentarza: „Bardzo dobre wyniki za rok finansowy 2013 podkreślają konsekwentny i ciągły wzrost bazy abonentów, przychodów oraz rentowności. Nasz przyszły rozwój w dalszym ciągu będzie się opierał na efektywnej komunikacji oraz wdrażaniu zasady „value for money”. Pierwsze tygodnie 2014 roku są dla obiecujące dla Play oraz ciągłego rozwoju stabilnego rynku telefonii komórkowej w Polsce”.

źródło: Play