Play notuje rekordowe przychody i wzrost liczby klientów w 2023 roku

Play podsumował wyniki za rok 2023. Przychody grupy wzrosły o 10% (do 9,8 mld zł), a baza aktywnych klientów mobilnych do 13,1 mln.

2023 rok upłynął w Play pod znakiem powołania spółki Polski Światłowód Otwarty, największej otwartej sieci szerokopasmowej w Polsce (kwiecień), uruchomienia usług dla domu – telewizji i internetu stacjonarnego pod marką Play dla klientów indywidualnych i biznesowych (maj) oraz sfinalizowania procesu integracji z UPC (sierpień). Play kontynuował inwestycje w infrastrukturę mobilną, pozyskując pasmo C przeznaczone do rozwijania usług 5G oraz przyspieszył rozwój infrastruktury stacjonarnej.

Wyniki finansowe i biznesowe Grupy Play w 2023 r.:

 • Przychody ogółem wzrosły o 10% r/r i wyniosły 9,8 mld zł.
 • Przychody z usług mobilnych wzrosły o 6% r/r do 4,6 mld zł, a przychody z usług dla domu o 40% r/r do ponad 1,9 mld zł. 
 • Zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją (EBITDAaL) w całym roku wyniósł 3,7 mld zł.
 • Liczba aktywnych klientów mobilnych wzrosła o 336 tys. i osiągnęła poziom 13,1 mln (+2,6% r/r).
 • Baza abonentów usług dla domu (internet i telewizja) wzrosła o 6,3% r/r i na koniec ub.r. wyniosła ponad 2 mln.
 • Średni przychód na użytkownika (ARPU) usług mobilnych wzrósł o 1,9% r/r do 29,8 zł. 
 • Play utrzymał pozycję lidera MNP z dodatnim bilansem przeniesionych numerów na poziomie 124 tys.

Osiągnięcia operacyjne i infrastrukturalne:

 • Sfinalizowanie procesu integracji Play z UPC w sierpniu 2023 r.
 • Uruchomienie wspólnie z InfraVia największej w Polsce stacjonarnej sieci szerokopasmowej w otwartym modelu dostępu – PŚO. Firma inwestuje w rozwój szybkiego internetu w technologii XGS-PON w prędkości do 5 Gb/s. Celem jest rozbudowa sieci PŚO do 7 mln gospodarstw domowych do 2030 r.
 • Uruchomienie łącznie 1 050 nowych stacji bazowych. W sumie Play miał 11 621 nadajników na koniec 2023 roku.
 • Pozyskanie w aukcji częstotliwości bloku 100 MHz w paśmie C (3500-3600 MHz), co pozwala oferowanie internetu 5G.
 • Konsekwentny rozwój usług telewizyjnych i szerokopasmowego internetu poprzez strategiczne akwizycje lokalnych dostawców usług internetowych.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe i operacyjne za rok 2023

Przychody z usług mobilnych wzrosły w 2023 r. o 5,9% oraz 5,8% w Q4 2023 vs Q4 2022. Wzrost przychodów z tytułu usług stacjonarnych i usług dla domu (na bazie pro-forma) wyniósł w całym 2023 5,5% oraz 4,4% porównując przychody w czwartych kwartałach.

 • Wzrost bazy aktywnych klientów w czwartym kwartale 2023 o 70 tys. oraz 336 tys. w całym 2023 r.
 • Wzrost bazy w 2023 roku składał się z przyrostu liczby klientów kontraktowych (postpaid) o 397 tysięcy,
 • spadek liczby klientów typu prepaid o 61 tysięcy, co wynika z powrotu do normalnego poziomu klientów segmentu prepaid po dużym wzroście bazy w 2022 r. w wyniku napływu do Polski uchodźców z Ukrainy.

W Q4 2023 r. wzrost ARPU klientów usług mobilnych wyniósł 3,4%, co pozwoliło na osiągnięcie ARPU na poziomie 30,2 zł. Jest to efektem kampanii marketingowych, zachęcających klientów do przechodzenia na wyższe pakiety abonamentowe, oraz ze zmiany struktury bazy klientów.

Wzrost bazy klientów w segmencie usług Home (stacjonarnych – przyp.) odznaczył się przyrostem netto o 38 tys. klientów w Q4 2023 oraz 122 tys. w całym 2023 r. Został częściowo osiągnięty poprzez nabycie lokalnych operatorów usług typu Home.

źródło: Play