Play i T-Mobile publikują wyniki za 2014 rok

Na koniec IV kw. 2014 r. sieć komórkowa Play z bazą użytkowników na poziomie 12,3 mln osiągnęła udział w rynku w wysokości 21,3%,r. Pod względem finansowym, operator zwiększył przychody o 18% do poziomu 4,392 mln zł, podczas gdy skorygowana EBITDA wzrosła o 52% do kwoty 1,072 mln zł.

Wyniki Play w 2014 roku

W ubiegłym roku baza klientów Play uległa zwiększeniu do poziomu 12,3 mln, co stanowi ok. 21,3% wszystkich abonentów usług mobilnych w Polsce, wzrastając o 2,4 pp z poziomu 18,9% w 2013 r. Play pozostał najczęściej wybieranym operatorem przez klientów przenoszących swój numer (rynek MNP), osiągając udział w tym rynku na poziomie ok. 51% w roku 2014.

W 2014 r. Play w dalszym ciągu powiększał swoją bazę użytkowników oraz ARPU, co przyczyniło się do dalszego wzrostu przychodów oraz zysku EBITDA. W 2014 r. przychody od użytkowników wyniosły 3 524 mln zł, wzrastając o 21% rok do roku.

Udział abonentów kontraktowych w całkowitej bazie abonenckiej wzrósł do 47,3% w 2014 r. i wyniósł 5,810 mln w porównaniu z 44,4% w 2013 r. ( 4,770 mln). Przyrost bazy abonenckiej w porównaniu z III kw. 2014 r. to 353 tys.na koniec 2014 roku (+6%). Wzrost bazy abonentów kontraktowych sieci Play stanowił 67% całkowitego wzrostu bazy abonenckiej w 2014 r.

Wyniki T-Mobile w 2014 roku

Na koniec 2014 roku, T-Mobile Polska obsługiwała bazę 15,702 mln klientów, co stanowi wzrost o 138 tysięcy klientów w porównaniu do 2013 roku. Spółka zakończyła rok z bazą 8,878 mln klientów w segmencie usług przedpłaconych oraz 6,823 mln klientów w segmencie usług abonamentowych. Liczba klientów kontraktowych w 2014 roku zmniejszyła się o 226 tysięcy, a klientów usług przedpłaconych wzrosła o 364 tysiące w porównaniu do ubiegłego roku. Jednocześnie w samym czwartym kwartale 2014 roku liczba klientów Spółki zmniejszyła się o 27 tysięcy w porównaniu do poprzedniego kwartału.

„Przychody T-Mobile Polska w drugiej połowie 2014 roku były zdecydowanie lepsze niż w pierwszej. Jest to głownie zasługa większej koncentracji na wartości i jakości oferowanych klientom usług. Istotne dla realizacji celów finansowych Spółki w ubiegłym roku było utrzymanie dyscypliny kosztowej, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach firmy” powiedział Zacharias Piperidis, Prezes T-Mobile Polska S.A.

W IV kwartale 2014 roku przychody T-Mobile Polska wyniosły 1,640 mld złotych i były najwyższe spośród wszystkich kwartałów tego roku. W porównaniu do czwartego kwartału 2013 roku przychody Spółki były niższe o 2,1%. W całym 2014 roku przychody Spółki zamknęły się kwotą 6,245 mld złotych i były niższe o 6,1% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

W 2014 roku wypracowana przez T-Mobile Polska EBITDA to 2,42 mld złotych i jest niższa o 3,8% w porównaniu do ubiegłego roku.

Wskaźnik rezygnacji (churn) dla klientów kontraktowych w 2014 roku wyniósł 1,0% i był niższy o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do 2013 roku. Średni miesięczny churn dla całej bazy wyniósł w analizowanym okresie 2,0% i był niższy o 0,4 punktu procentowego w porównaniu do ubiegłego roku.

Autor: Kuba Stefanik/Abonamenty.pl
źródło: Play, T-Mobile, inf. prasowe