Play: 4,924 mln klientów kontraktowych na koniec 1Q2014 r.

Play opublikował dziś (23.05) wyniki za I kwartał 2014 r. Szczegóły w komunikacie prasowym:

W I kw. 2014 r. Play odnotował dalszy wzrost przychodów oraz wyniku EBITDA, przede wszystkim dzięki wzrostowi bazy abonentów, a poprawa struktury bazy klientów przyczyniła się do wzrostu średniego przychodu z usług detalicznych. Za okres dwunastu miesięcy zakończonych 31 marca 2014 r. przychody zamknęły się kwotą 3,056 mln zł, co stanowi wzrost o 21% w porównaniu z okresem dwunastu miesięcy zakończonych 31 marca 2013 r.

Udział abonentów kontraktowych w całkowitej bazie abonenckiej wzrósł do 45,0% w I kw. 2014 r. i wynosił 4,924 mln w porównaniu z 44,1% w I kw. 2013 r. i 44,4% w IV kw. 2013 r. Wynik ten osiągnięto dzięki znacznemu wzrostowi bazy abonentów kontraktowych, który stanowił 73% całkowitego wzrostu bazy abonenckiej.

Plus: 7,4 mln klientów abonamentowych na koniec I kw. 2014 r.

Baza klientów Play wzrosła do 10,94 mln na koniec marca 2014 r., co stanowi ok. 19,3% wszystkich raportowanych abonentów usług mobilnych w Polsce. Play pozostał liderem wśród klientów przenoszących swój numer (rynek MNP), osiągając udział w tym rynku powyżej 50% w ciągu 20 kolejnych kwartałów.

Najważniejsze dane finansowe i wydarzenia w I kw. 2014 r.:

  • Za okres dwunastu miesięcy zakończony w I kw. 2014 r. przychody wyniosły 3,056 mln zł, co oznacza wzrost o 21% r/r.
  • W I kw. 2014 r. przychody zamknęły się kwotą 801 mln zł, co oznacza wzrost o 21% w porównaniu z I kw. 2013 r., wyższy od tempa przyrostu bazy abonentów.
  • Baza klientów wzrosła do 10,94 mln (+17% r/r), natomiast udział klientów abonamentowych zwiększył się do 45,0% (4,924 mln) z 44,1% w I kw. 2013 r.
  • Podpisano umowę o współdzielenie sieci/roaming krajowy z T-Mobile, co długoterminowo pozwoli zapewnić stałe koszty współdzielenia sieci oraz przyczyni się do polepszenia jakości dla abonentów Play.
  • Sieć 4G LTE na dzień 31 marca 2014 r. obejmowała swym zasięgiem 30% populacji kraju.

źródło: Play

One Reply to “Play: 4,924 mln klientów kontraktowych na koniec 1Q2014 r.”

  1. abonamenty po 2 latach dla mnie majac formule L co mi bardzo odpowiadalo zmienilyu sie w wyzysk sieci .. pozdrawiam juz z NJU .. reszcie radze to samo …no chyb aze was stac