Orange negocjuje ze Związkami Zawodowymi. Grupowe zwolnienia i podwyżki płac

Orange Polska rozpoczął rozmowy z partnerami społecznymi dotyczące nowej umowy społecznej, podała spółka.

Nowa umowa społeczna ma obowiązywać przez okres 2 lat (2024-2025) i będzie określać między innymi liczbę dobrowolnych odejść w tych latach, podwyżki wynagrodzeń zasadniczych oraz kontynuowanie programu „przyjazne środowisko pracy”, podkreślono.

„Rozmowy na temat nowej umowy społecznej wpisują się w realizację przez spółkę strategii, której celem jest koncentracja na tworzeniu długoterminowej wartości, między innymi poprzez poprawę efektywności operacyjnej” – czytamy w komunikacie.

Negocjacje w Zarządu Orange Polska i Związków Zawodowych

W dniu 24 listopada 2023 roku odbyło się spotkanie Związku Zawodowych z przedstawicielami Orange Polska, na którym m.in. podsumowano Umowę Społeczną z 2022-2023 roku. Związkowcy otrzymali zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia grupowego zwolnienia.

W piśmie kierowanym do NSZZ „Solidarność” wskazano, że przyczynami zamierzonego grupowego zwolnienia są:

  1. Zmiany technologiczne oraz zmiany oczekiwań klientów, cyfryzacja procesów sprzedaży, obsługi i dostarczania usług oraz powiązane z tym zmiany organizacyjne,
  2. Przewidywany spadek przychodów Spółki ze sprzedaży usług telefonii stacjonarnej, a w konsekwencji potrzeba redukcji kosztów, poprzez zmniejszenie zatrudnienia,
  3. Odmowa przyjęcia przez pracownika zaproponowanych przez pracodawcę nowych warunków pracy i płacy z przyczyn niedotyczących pracowników.

źródło: ISBNews, SKPT (Krajowa Sekcja Pracowników Telekomunikacji)