Orange: Liczba klientów na koniec II kwartału 2013 r.

Na koniec II kwartału 2013 r. Orange zwiększył liczbę klientów usług telefonii komórkowej do 14,947 mln. Oznacza to wzrost całej bazy o 61 tys. klientów w porównaniu z I kwartałem roku i 0,5% w skali roku. W segmencie postpaid operator  posiadał 6,970 mln klientów abonamentowych (w tym klienci biznesowi 2,399 mln) – w porównaniu z I kw. 2013 r. operator odnotował wzrost +64 tys. Baza użytkowników usług prepaid liczyła 7,977 mln i zmniejszyła się o 3 tys. Z  internetu mobilnego w Orange na koniec II kwartału 2013 r. korzystało już 1,079 mln użytkowników co stanowi ponad 27% wzrost r/r. Ofertę łączoną Orange Open aktywowało 125 tys. klientów sieci (kwartalny wzrost +53 tys.).

„Warto też zwrócić uwagę na nieustannie rosnące ARPU z transmisji danych. To z kolei wynik coraz powszechniej używanych smartfonów. Nasi klienci mają ich już 3,526 mln” – podsumowuje wyniki kwartalne rzecznik sieci Orange.

Orange Polska opublikowało po raz pierwszy wyniki nowej marki telefonii komórkowej nju mobile, którą do 30 czerwca br. wybrało 80 tys. użytkowników. 30% klientów nju mobile korzysta z oferty abonamentowej (nju mobile z rachunkiem).