Orange: 7,897 mln klientów abonamentowych na koniec II kw. 2015 r.

Przychody Orange Polska z usług telefonii komórkowej wyniosły 1 380 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 1 456 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Przychody z usług głosowych wyniosły w tym czasie 682 mln zł (wobec 799 mln zł rok wcześniej), zaś przychody z usług przesyłu danych, wiadomości, treści oraz M2M wzrosły r/r do 475 mln zł (bez zmian r/r).

Liczba klientów komórkowych wzrosła o 0,8% r/r i wyniosła 15,587 mln na koniec czerwca 2015 r., przy czym liczba klientów Orange Open (usługa ta składa się z telefonii stacjonarnej i komórkowej) zwiększyła się do 627 tys. użytkowników z 418 tys. rok wcześniej. Łączna liczba usług, z których korzystają klienci Orange Open, osiągnęła blisko 2,6 mln, co oznacza, że na jednego klienta przypadają średnio ponad cztery usługi.

„Całkowita liczba klientów mobilnych nie uległa znaczącej zmianie. Nastąpiła jednak istotna poprawa w segmencie mobilnych usług abonamentowych, w którym działania komercyjne w połączeniu z nowymi atrakcyjnymi planami taryfowymi przyczyniły się do osiągnięcia 170 tys. przyłączeń netto w II kw. Wzrost ten rozłożył się pomiędzy poszczególne grupy klientów: biznesowych, indywidualnych i telemetrii (M2M). (…) Liczba użytkowników sieci LTE osiągnęła blisko 1,27 mln, przy czym jej przyrost był szybszy niż w I kw. Wskaźnik penetracji dla smartfonów w segmencie głosowych usług abonamentowych wzrósł w ujęciu rok do roku z 45% do 55%” – czytamy w komentarzu do wyników.

Liczba klientów post-paid wzrosła o 5,9% r/r do 7,897 mln z 7,459 mln rok wcześniej, a usług pre-paid zmniejszyła się o 3,9% r/r do 7,69 mln z 8,00 mln. Z oferty nju mobile z rachunkiem korzystało 212 tys. klientów (34% bazy).

Zagregowany wskaźnik ARPU w II kw. 2015 r. wyniósł 30,6 zł. „Dynamika zagregowanego wskaźnika ARPU nieznacznie się poprawiła względem poprzedniego kwartału i wyniosła -4,7% r/r. Korzystny wpływ na ten wskaźnik miał wzrost ruchu przychodzącego oraz dobre wyniki w segmencie przedpłaconym. Wskaźnik ARPU z usług mobilnego przesyłu danych zwiększył się o 20% r/r, w wyniku wzrostu ruchu na jednego klienta o ponad 100% r/r, a udział tego wskaźnika w zagregowanym ARPU wzrósł do 20% (z 16% rok wcześniej)” – podano w raporcie.

Liczba mobilnych dostępów szerokopasmowych wzrosła o 28,9% r/r do 1,7 mln z 1,319 mln rok wcześniej. Liczba klientów usług TV wzrosła o 5,7% r/r do 761 tys.

Autor: Kuba Stefanik/Abonamenty.pl
źródło: ISBnews