Orange: 7,360 mln klientów abonamentowych, 108 tys. użytkowników nju mobile z rachunkiem na koniec 1Q2014 r.

Orange Polska pozyskało netto w pierwszym kwartale 2014 roku 70 tys. klientów telefonii komórkowej – podała spółka w raporcie. W tym okresie Orange zanotował po raz pierwszy od III kwartału 2008 r. dodatnie saldo przenoszenia numerów.

Liczba klientów telefonii komórkowej Orange Polska wyniosła na koniec pierwszego kwartału 15,395 mln w porównaniu z 15,325 mln w IV kwartale 2013 r. Na koniec marca Orange miał 7,360 mln klientów abonamentowych i 8,035 mln klientów pre-paid. Wzrost liczby klientów w I kwartale dotyczył klientów abonamentowych, natomiast spadek nastąpił w bazie pre-paid.

T-Mobile: 6,989 mln klientów abonamentowych na koniec I kw. 2014 roku

W porównaniu z I kw. 2013 r. wzrost ogólnej liczby klientów w Orange rok do roku (r/r) wyniósł +509 tys. (+3,4%). W segmencie post-paid liczba klientów r/r wzrosła o +454 tys.(+6,6%), a od początku tego roku zwiększyła się o 139 tys. łącznie z nju mobile.

Orange zakończyła pierwszy kwartał z 352 tys. klientów Orange Open, pozyskując w kwartale 66 tys. klientów (wzrost r/r o 389%).

W pierwszym kwartale Orange przyłączyło netto 126 tys. numerów nju mobile, dzięki czemu liczba klientów tańszej marki komórkowej wzrosła do 479 tys. z tego 108 tys. to klienci usługi abonamentowej  nju mobile z rachunkiem. Marka nju mobile zadebiutowała na rynku rok temu, 25 kwietnia 2013 r.

Na koniec I kwartału br. Orange posiadał 1,233 mln mobilnych dostępów do internetu, co oznacza wzrost o ponad 18% r/r. Liczba smartfonów używanych przez klientów Orange wyniosła na koniec marca 2014 r. – 3,920 mln.

Średni miesięczny przychód na abonenta komórkowego grupy wyniósł 31,8 zł wobec 32,8 w IV kw. tego roku. Przychód na klienta z usług detalicznych wyniósł 28,2 zł wobec 29,2 zł w IV kw 2014 r.. Wskaźnik odejść klientów wyniósł 3,4 proc. w segmencie abonamentowym i 14,9 proc. w pre-paid.

Przychody Orange Polska z usług telefonii komórkowej spadły do 1,438 mld zł z 1,533 mld zł rok wcześniej.

źródło: PAP