Operator poinformuje SMSem o przekroczeniu limitu transferu na mobilny internet

22 czerwca 2013 r. wchodzi w życie zmiana prawa telekomunikacyjnego (art. 63a) nakładająca na operatorów sieci komórkowych obowiązek poinformowania klientów o przekroczonym limicie transferu mobilnego internetu:

Art. 63a. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczący usługę dostępu do sieci Internet w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej jest obowiązany do oferowania pakietów transmisji danych oraz do natychmiastowego nieodpłatnego informowania abonenta o przekroczeniu przez abonenta limitu transmisji danych w ramach wybranego przez abonenta pakietu.

Wprowadzona dziś zmiana jest szczególnie istotna dla abonentów, którzy korzystają z usług internetowych bez tzw. „lejka” czyli automatycznego ograniczenia prędkości pobierania danych po wykorzystaniu limitu wynikającego z umowy lub pakietu internetowego.