Nowe stawki za roaming międzynarodowy w krajach UE od 1 lipca 2013 r.

Abonenci telefonii komórkowej podróżujący po krajach Unii Europejskiej od 1 lipca 2013 r. będą płacić mniej za usługi roamingowe – informuje w komunikacie prasowym UKE.

Z dniem 1 lipca 2013 r. wchodzą w życie nowe stawki za korzystanie z usług mobilnych w roamingu. Dotychczasowe opłaty za połączenia głosowe, SMS oraz usługi transmisji danych zostają obniżone zarówno na poziomie hurtowym jak i detalicznym.

Rozliczenia w roamingu regulowanym na poziomie detalicznym powinny przebiegać w następujący sposób:

  • dla połączeń głosowych – opłaty naliczane sekundowo zarówno dla połączeń wykonywanych jak i odebranych. Dla połączeń wykonywanych dostawca usług może określić minimalną długość pierwszego impulsu nie przekracząjącą 30 sekund.
  • dla wiadomości SMS – opłata za każdą wysłaną wiadomość, operatorzy nie pobierają opłat za odebranie wiadomości SMS.
  • transmisja danych – opłata za każdy wykorzystany megabajt danych, naliczanie według kilobajtów, z wyjątkiem MMS, za które może być pobierana opłata jednostkowa. W takim przypadku opłata za przesłanie lub odebranie MMS nie przekracza maksymalnej opłaty detalicznej za transmisję danych.

Na poziomie detalicznym ustalono następujące, maksymalne stawki za usługi roamingowe:

w Euro

bez VAT

w PLN

bez VAT

w PLN

z VAT

Poziom

detaliczny

(maksymalna

stawka)

połączenia wychodzące (min)

0,24

0,99

1,22

połączenia przychodzące (min)

0,07

0,29

0,36

SMS

0,08

0,33

0,41

MMS

0,45

1,87

2,30

transmisja danych (1 MB)

0,45

1,87

2,30

Komentarz: 1 Euro = 4,1608 PLN (średnia kursów z dnia 1.03., 3.04.,1.05.2013 r.)

źródło: UKE