Niższe stawki MTR w sieciach komórkowych

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej określił obowiązki regulacyjne i nowe stawki rozliczeń hurtowych dla siedmiu operatorów telefonii komórkowej w zakresie usługi zakańczania połączeń głosowych. Od 1 stycznia 2013 roku obniżone stawki MTR zaczną obowiązywać w rozliczeniach międzyoperatorskich.

Decyzje podpisane przez Prezes UKE Magdalenę Gaj w dniu 14 grudnia 2012 r. (a doręczone wszystkim operatorom sieci komórkowych 17 grudnia 2012 r.), dotyczą określenia znaczącej pozycji na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (tzw. rynek 16), jak również nałożenia, utrzymania i zmiany obowiązków regulacyjnych dla następujących operatorów:

  • Aero2 Sp. z o.o.
  • Centernet S.A.
  • Mobyland Sp. z o.o.
  • P4 Sp. z o.o.
  • Polkomtel Sp. z o.o.
  • Polska Telefonia Cyfrowa S.A.
  • Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z. o.o.

Decyzje wprowadzają nowe stawki za zakańczanie połączeń (MTR – Mobile Termination Rate) na jednolitym poziomie dla wszystkich sieci telefonii komórkowej. W pierwszej połowie 2013 r. operatorzy będą mogli stosować przejściową stawkę MTR w wysokości 8,26 groszy za 1 minutę połączenia głosowego. Natomiast od 1 lipca 2013 r. wejdą w życie docelowe stawki MTR na jednolitym dla wszystkich operatorów sieci komórkowych poziomie 4,29 groszy za 1 minutę, w oparciu o stworzony przez Prezesa UKE model operatora efektywnego. W zależności od operatora sieci telefonii komórkowej, docelowa obniżka stawek MTR w rozliczeniach hurtowych wyniesie od 65% do nawet 85%.

Zdaniem Prezesa UKE wdrożenie nowych zasad rozliczeń międzyoperatorskich wprowadza długo oczekiwaną przez konsumentów symetrię w opłatach za połączenia do każdej sieci komórkowej, jak również powinno przełożyć się na dalsze spadki cen detalicznych za połączenia telefoniczne.

Decyzje Prezesa UKE o wprowadzeniu nowych stawek MTR uzyskały akceptację Komisji Europejskiej. W zaleceniach w sprawie nowego podejścia do regulacji stawek MTR Komisja rekomendowała wprowadzenie z początkiem 2013 r. stawek MTR symetrycznych, czyli w takiej samej wysokości dla wszystkich operatorów mobilnych na danym rynku oraz na efektywnym kosztowo poziomie. Jednocześnie po zapoznaniu się z argumentacją przedstawioną przez Prezesa UKE, Komisja zgodziła się na zastosowanie w Polsce stawki przejściowej, oraz na wprowadzenie docelowej stawki MTR na poziomie 4,29 groszy/min. od 1 lipca 2013 r., tak aby pozwolić polskim operatorom odpowiednio przygotować niezbędne zmiany.

Jednocześnie Prezes UKE podkreśla, że wydane decyzje SMP zawierają rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że obowiązki regulacyjne nałożone niniejszymi decyzjami i wprowadzone nimi niższe stawki MTR, powinny być wdrażane przez operatorów sieci ruchomych w drodze odpowiednich aneksów do umów międzyoperatorskich natychmiast po doręczeniu tych decyzji, bez konieczności dodatkowej ingerencji Prezesa UKE, co było wielokrotnie podnoszone także przez Komisję Europejską w trakcie prac nad decyzjami ustalającymi poziom MTR na rynku polskim.

źródło: UKE