Nielimitowane bezpłatne SMSy w Orange dla klientów abonamentowych

Od 4 października br. w Orange obowiązuje nowa promocja „SMS-y w Orange na okrągło” dzięki której wszyscy klienci przedłużający umowę, przenoszący numer do Orange z innych sieci lub podpisujący nowy kontrakt w taryfach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan Halo i  Multi mogą bezpłatnie i bez limitu wysyłać SMS-y na numery w sieci Orange (z wyjątkiem SMS-ów wysyłanych na numery zagraniczne i w roamingu, numery premium wyszczególnione w cenniku usług).

Promocja obowiązuje przez cały okres zawartej umowy. Dotychczas promocja „SMS-y w Orange na okrągło” były dodatkowo płatną usługą. Promocja jest bezterminowa.

Włączenie usługi następuje w ciągu 24 godzin, od momentu zlecenia aktywacji w przypadku podpisania umowy lub wraz z najbliższym cyklem rozliczeniowym po dniu podpisania aneksu w przypadku przedłużenia umowy. Nie ma możliwości wielokrotnego włączenia usługi.

SMS-y dostępne w ramach tej oferty wykorzystywane są w pierwszej kolejności przed jednostkami dostępnymi w ramach kwoty abonamentu. W przypadku dezaktywacji usługi przez klienta ponowne jej włączenie spowoduje rozpoczęcie naliczania opłaty za korzystanie z usługi w wysokości 25 zł miesięcznie. Usługa nie działa w roamingu

źródło: blog.tp.pl, Orange