Klauzule inflacyjne w umowie. Kiedy podwyżki w Orange i T-Mobile

Od połowy 2022 roku, Orange Polska i T-Mobile Polska zaczęły dodawać w umowach klauzule pozwalające podnosić ceny o wartość inflacji.

Jednak oba telekomy nie zdecydowały się jeszcze wprowadzić takich podwyżek – pisze serwis wirtualnemedia.pl.

Klauzule umożliwiają operatorom podwyższenie ceny usług w okresie umownym, o ile inflacja konsumencka w poprzednim roku przekroczy określony poziom. Orange wskazał 3,5 proc., a T-Mobile – 3 proc.

Klauzule inflacyjne w umowach sieci komórkowych.

Orange Polska i T-Mobile Polska tzw. klauzule inflacyjne wprowadziły już do umów z nowymi klientami i tymi przedłużającymi umowy.

– Co istotne, zmiany cen nie będą się odbywały automatycznie. W przypadku uruchomienia klauzuli inflacyjnej i podwyższenia cen, klienci zostaną poinformowani z 30-dniowym wyprzedzeniem, daje im to też prawo do bezkosztowego odstąpienia od umowy – mówił portalowi Wirtualnemedia.pl Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska.

W połowie stycznia GUS podał, że średnioroczna inflacja towarów i usług konsumpcyjnych w 2022 roku wyniosła 14,4 proc., wobec 5,1 proc. rok wcześniej. Tylko w grudniu było to 16,6 proc. W tej sytuacji można już skorzystać z klauzul inflacyjnych.

W ciągu ponad pół roku operatorzy podpisali lub przedłużyli umowy z mniej więcej jedną czwartą swojej bazy klientów (kontrakty są zwykle na dwa lata).

Orange, jak i T-Mobile Polska na razie się na to nie zdecydowały.

– Nie zdecydowaliśmy jeszcze, czy te podwyżki wprowadzimy – przekazał portalowi wirtualnemedia.pl, rzecznik Orange, Wojciech Jabczyński.

Z kolei prezes Orange Polska Julien Ducarozz kilka dni temu zapewnił, że globalna zapowiedź grupy Orange o przeglądzie cenników pod kątem inflacji nie przesądza, że podwyżki zostaną wprowadzone w naszym kraju.

– W Polsce będziemy kontynuować strategię „więcej za więcej”, ceny również będą się zmieniały. W ciągu pierwszego półrocza będziemy podejmować decyzje na temat klauzul, które zawarliśmy w umowach z nowymi klientami umożliwiających podwyżki cen – dodał.

Jakie jest stanowisko T-Mobile Polska na temat podwyżek i klauzuli inflacyjnych w umowach abonenckich?

– Wprowadzenie klauzul indeksacyjnych nie oznacza automatycznego podniesienia cen. Należy podkreślić, że zgodnie z umową klient zostanie poinformowany o zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem i w wypadku braku zgody na zmianę warunków będzie mógł rozwiązać umowę bez obowiązku zapłaty kary umownej – zaznaczyło biuro prasowe T-Mobile Polska.

Klauzule inflacyjne mogą okazać się dla telekomów obosieczną bronią, jeśli inflacja będzie malała.

Co ważne, zależność ta działa w obie strony: jeżeli w danej ofercie operator skorzystał z prawa do podwyższenia opłat, jest zobowiązany do ich obniżenia na podstawie aktualnej wartości wskaźnika – tym samym zapisy te zabezpieczają interesy obu stron – podkreślił operator. Na taki ruch nie zdecydowały się także Play ani działająca głównie w Wielkopolsce sieć kablowa Inea.

Na taki ruch nie zdecydowały się także Play ani działająca głównie w Wielkopolsce sieć kablowa Inea.

– Podwyżki w oparciu o wprowadzone w listopadzie 2022 r. klauzule modyfikacyjne nie zostały wprowadzone i w najbliższym czasie nie planujemy takiego kroku – przekazała Karolina Pawlik, PR manager firmy.

Nie zastosowaliśmy klauzul. Jeśli zdecydujemy się na zmiany w naszych umowach, będziemy o tym informować – poinformowała wirtualnemedia.pl, Ewa Sankowska-Sieniek z biura prasowego operatora.

źródło: wirtualnemedia.pl