Heyah non stop – abonament bez telefonu z nielimitowanymi rozmowami w cenie 29 zł

15 maja sieć komórkowa Heyah wprowadza pierwszą w swojej historii ofertę abonamentową heyah non stop, czyli rozmowy, SMSy i internet w umowie na czas nieoznaczony z możliwością dokupienia telefonu na raty. Oferta heyah non stop skierowana jest wyłącznie do nowych klientów lub przenoszących numer od innego operatora. Zawarcie umowy w promocyjnym abonamencie heyah non stop na poniższych warunkach obowiązuje tylko do 31.07.2013 r.

Wybierając heyah non stop klienci zawierają umowę na czas nieograniczony na stronie internetowej heyah. Abonament w ofercie bez telefonu wynosi miesięcznie 29 złotych z aktywną opcją f@ktura i w ramach tej opłaty klienci mogą wykonywać nieograniczoną ilość połączeń do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych. Dodatkowo za 9 zł można dokupić pakiet nieograniczonych wiadomości SMS. Promocyjna opłata za przyłączenie numeru wynosi 1 zł z VAT (0,81 zł netto).

Heyah non stop to również możliwość korzystania z internetu. Pakiet danych o wielkości 500 MB można aktywować za 9 złotych. Jeżeli klienci będą potrzebowali większej liczby danych, to po wykorzystaniu pierwszego pakietu otrzymają kolejny w tej samej cenie.

Cennik promocyjny oferty heyah non stop (podstawa):

 • Abonament z aktywną opcją f@ktura – 29,00 zł (w przypadku rezygnacji z opcji f@ktura opłata abonamentowa będzie wyższa o 20 zł)
 • Nielimitowane rozmowy do krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych – 0 zł

Usługi (pakiety) dodatkowe:

 • Bezpieczny Internet Heyah 500 MB – 500 MB w cenie 9 zł, za każde kolejne rozpoczęte 500 MB + 9 zł, aż do wykorzystania 5 GB, usługa nie posiada „lejka”. Aktywowana jest na życzenie abonenta, w przypadku nie włączenia usługi Bezpieczny Internet Heyah 500 MB za każde 100 kB (oddzielnie za dane wysłane i odebrane) będzie pobierana opłata 0,02 zł
 • Promocyjny pakiet nielimitowane SMSy do wszystkich sieci w Polsce – 9 zł miesięcznie
 • Transmisja danych (każde wysłane i odebrane ) 100 kB (poza promocyjnym pakietem) – 0,02 zł
 • SMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych (poza pakietem) – 0,09 zł
 • MMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych lub na adres e-mail (za każde 100 kB) – 0,19 zł

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy w ofercie heyah non stop i przy odbiorze zamówienia:

 • kserokopia dowodu osobistego
 • dowód osobisty do okazania kurierowi
 • do wyboru: oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu na czas nieokreślony, potwierdzenie wpłaty za rachunek/fakturę, legitymacja emeryta/rencisty KRUS, legitymacja emeryta/rencistyZUS, polska legitymacja studencka, potwierdzenie wpłaty KRUS

Kurier dostarcza przesyłkę bezpłatnie w godzinach 9-17 w dni robocze.

Dwa abonamenty „no limits” bez telefonu od 29,50 zł w Red Bull Mobile

W ofercie heyah non stop klienci mogą również kupić telefon na raty w dowolnym momencie, w tym przypadku warunki korzystania z usług telekomunikacyjnych opisane powyżej pozostają bez zmian. Klient kupując odpowiedni dla siebie telefon wybiera jedynie wartość raty odpowiadającej temu modelowi oraz czas, przez który będzie je spłacał. Dostępne będą trzy różne wartości rat, 60, 40 oraz 30 złotych, które klient będzie spłacał przez odpowiednio 6, 12 lub 24 miesiące.

nju mobile wystartowało z ofertą na kartę i abonamentem bez długoterminowej umowy

Lista dostępnych modeli telefonów w ofercie heyah non stop:

Liczba miesięcznych rat 6 miesięcy 12 miesięcy 24 miesiące
Wysokość raty 60 zł 40 zł 30 zł
Samsung S 5610 1 zł  –
LG L3 1 zł  –  –
Samsung Galaxy Y (S5360) 1 zł  –
Samsung Galaxy Mini II 79 zł 1 zł  –
Sony Xperia E 109 zł 1 zł
LG L5 109 zł 1 zł 1 zł
Samsung ACE 2 249 zł 129 zł 1 zł
Sony Xperia J 249 zł 129 zł 1 zł
Alcatel Idol (6030) 349 zł 229 zł 1 zł
HTC Desire X 419 zł 299 zł 59 zł

Szczegółowe informacje o ofercie abonamentowej heyah non stop na stronie Heyah.pl

Wybrane zapisy z regulaminu świadczenia usług na rzecz abonentów Heyah non stop i warunków oferty promocyjnej „heyah non stop – www”:

 1. W przypadku, gdy abonent Heyah opóźnia się z zapłatą opłat wynikających z faktury w całości lub w części, operator zastrzega sobie prawo dochodzenia odsetek ustawowych. Operator może naliczyć odsetki, od kwoty pozostałej do zapłaty, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności faktury. W przypadku konsumenta (osoba fizyczna – dop. red.), uprawnienie to przysługuje operatorowi w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych świadczonych na podstawie umowy, której dotyczy opóźnienie.
 2. W przypadku, gdy opóźnienie abonenta w zapłacie przekracza 7 dni, operator, po wysłaniu do abonenta Heyah informacji SMS-em, pocztą elektroniczną, listem lub po uprzedzeniu go w inny sposób, ma prawo zawiesić abonentowi Heyah możliwość inicjowania przez niego usług telekomunikacyjnych oraz możliwość korzystania z usługi roamingu, które wynikają z umowy lub umów.
 3. W przypadku, gdy opóźnienie abonenta Heyah w zapłacie przekracza 30 dni, operator, po wysłaniu do abonenta Heyah informacji SMS, pocztą elektroniczną, listem lub po uprzedzeniu go w inny sposób, ma prawo zawiesić świadczenie wszelkich usług telekomunikacyjnych objętych umową lub umowami. W przypadku konsumenta (osoba fizyczna – dop. red.), uprawnienie to przysługuje operatorowi w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych świadczonych na podstawie umowy, której dotyczy opóźnienie.
 4. Zgodnie z postanowieniami umowy oraz cennika taryf heyah non stop ustala się wysokość limitu kredytowego w czterech pierwszych cyklach rozliczeniowych na 200 zł. W pozostałych cyklach rozliczeniowych wysokość limitu kredytowego wynosi 500 zł.
 5. Usługa roamingu międzynarodowego będzie automatycznie włączona po 3 pełnych cyklach rozliczeniowych od momentu aktywacji karty SIM, abonentom heyah non stop spełniającym warunek braku zaległości w płatnościach (nowi abonenci powinni posiadać minimum 3 terminowo opłacone faktury).
 6. Abonent heyah non stop nie może zawiesić świadczenia usług telekomunikacyjnych na własne życzenie w trakcie trwania umowy.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w usłudze Abonament Heyah dostępny jest  tutaj.