Aneksy MTR podpisane przez operatorów

Pierwszy raz w historii polskiego rynku telekomunikacyjnego obniżka stawek MTR zostaje wdrożona w trybie umów handlowych.

14 grudnia 2012 roku Prezes UKE wydał decyzję w sprawie określenia operatorów o znaczącej pozycji na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (tzw. rynek 16) nakładając na siedmiu operatorów telefonii komórkowej obowiązek stosowania od 1 stycznia 2013 r. niższych i symetrycznych stawek MTR (od 01.01.2013 r. stawkę 8,26 gr/minutę, a od 01.07.2013 r. stawkę 4,29 gr/minutę). Wydana decyzja zakładała dobrowolne wdrożenie stawek przez operatorów na podstawie aneksów do obowiązujących umów.

Zawarcie dobrowolnych aneksów między działającymi na polskim rynku operatorami nie nastąpiło do końca 2012 roku i w związku z tym w pierwszej dekadzie stycznia 2013 roku Prezes Magdalena Gaj wszczęła postępowania kontrolne. Równolegle z działaniami kontrolnymi Prezes Gaj prowadziła rozmowy z prezesami spółek telekomunikacyjnych, podczas których uzmysłowiła determinację regulatora w dążeniu do zgodnego z planem wprowadzenie obniżki stawek MTR. Rozmowy Prezes UKE z operatorami były punktem przełomowym. Bezpośrednio po tym wydarzeniu operatorzy rozpoczęli bezpośrednie konsultacje w wyniku, których nastąpiło podpisanie aneksów MTR.

Przełomowy tryb wprowadzenia obniżek stawek MTR przyniesie wiele korzyści zarówno konsumentom jak i przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Z chwilą podpisania aneksów znika asymetria w zakresie stawek hurtowych – ta sama stawka będzie obowiązywała w przypadku wszystkich operatorów. Obniżenie stawki MTR i wprowadzeni pełnej symetrii w tym zakresie zwiększy konkurencję na polskim rynku telekomunikacyjnym – z korzyścią dla konsumenta i przedsiębiorców.

Wszyscy ze wszystkimi zawarli dobrowolne aneksy MTR. Operatorzy mają stabilność prowadzenia działalności, o którą mi chodziło. A nie tak, jak to miało miejsce do tej pory: decyzje administracyjne i wszystkie w sądzie. Czuję ogromną satysfakcjępowiedziała Gaj dla serwisu RPkom.pl.

Bilateralne aneksy do umów handlowych oznaczają, że w rozliczeniach między operatorami obowiązuje od 1 stycznia br. stawka 8,26 gr.. Te podpisali wszyscy.

Jak dowiedział się serwis RPkom.pl trwają natomiast jeszcze rozmowy między niektórymi sieciami co do aneksów dotyczących stawki, która ma wejść w życie od 1 lipca, czyli 4,29 gr. Tu sytuację uregulowaną ma najprawdopodobniej tylko P4, który dążył do tego, aby jednym dokumentem uregulować obie stawki jednocześnie.

W przypadku tej stawki w rozliczeniach z innymi operatorami trwają rozmowy, ale naszym zdaniem porozumienia są możliwe do osiągnięcia w niedługim czasie ? mówi Wojciech Jabczyński, rzecznik Grupy Orange.

W jej przypadku aneksy do umów muszą zawrzeć z pozostałymi operatorami i Centertel (ramię komórkowe) i Telekomunikacja Polska (od telefonii stacjonarnej). Może to być kwestia kilku dni.

źródło: UKE, RPkom.pl