Od 1 lipca 2014 r. nowe stawki za roaming w krajach UE

Abonenci telefonii komórkowej podróżujący po krajach Unii Europejskiej od 1 lipca 2014 r. zapłacą mniej za usługi świadczone w roamingu – informuje w komunikacie prasowym UKE.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii Europejskiej, z dniem 1 lipca 2014 r. wchodzą w życie nowe stawki za korzystanie z usług mobilnych w roamingu. Jest to ostatnia obniżka stawek roamingowych przewidziana powyższym rozporządzeniem. Kolejna zmiana, zaplanowana na grudzień 2015 r., będzie dotyczyła całkowitego zniesienia podwyższonych opłat roamingowych.

Dotychczasowe opłaty za usługi zostają po raz kolejny obniżone zarówno na poziomie hurtowym jak i detalicznym. Za połączenie wychodzące zapłacimy nie więcej niż 97 groszy, za połączenia przychodzące maksymalnie 25 groszy, a koszt 1 MB danych został ustalony na poziomie 1,02 zł.

Poniższa tabela przedstawia maksymalne opłaty za usługi detaliczne w roamingu regulowanym obowiązujące od 1 lipca 2014 r. w krajach Unii Europejskiej.

abonamenty.pl_stawki_roaming_1lipiec2014

1 Euro = 4,1806 PLN (średnia kursów z dnia 1.03., 1.04.,1.05.2014 r. opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii  Europejskiej).

Rozliczenia w roamingu regulowanym na poziomie detalicznym powinny odbywać się w następujący sposób:

  • dla połączeń głosowych – opłaty naliczane abonamenty.pl sekundowo zarówno dla połączeń wykonywanych jak i odebranych. Dla połączeń wykonywanych dostawca usług może określić minimalną długość pierwszego impulsu nieprzekraczającą 30 sekund.
  • dla wiadomości SMS – opłata za każdą wysłaną wiadomość, operatorzy nie pobierają opłat za odebranie wiadomości SMS.
  • transmisja danych – opłata za każdy wykorzystany megabajt danych, naliczanie według kilobajtów, z wyjątkiem MMS, za które może być pobierana opłata jednostkowa. W takim przypadku opłata za przesłanie lub odebranie MMS nie przekracza maksymalnej opłaty detalicznej za transmisję danych

źródło: UKE

One Reply to “Od 1 lipca 2014 r. nowe stawki za roaming w krajach UE”

  1. Mam w T-mobile na kartę taryfa Hot. Jest naprawdę gorąca!!!
    za 21 sekund połączenia do GB skasowało mnie na 1.98zł